Ga naar de inhoud

De gemeente in Carmésia

  • door
De gemeente in Carmésia

Voorganger Tiao vertelt:
“Graag vertel ik over de zegeningen die we ervaren in Carmésia. Een lied zegt: tel zegeningen een voor een, dan zul je verwonderd zijn over wat God gedaan heeft. Nu, dat is zéker waar: ik ben verwonderd en dankbaar, omdat ik mensen bekeerd zie worden en ze  volledig zie veranderen. Ze bekeren zich niet alleen om gezegend te worden,- zoals zo vaak gebeurt –  maar omdat ze verlangden naar vrede met God en een leven met Hem. Het was een geweldige ervaring dat kort geleden in één samenkomst 13 mensen tot de Heer kwamen. In totaal waren het in één maand 20 mensen! Tijdens de laatste doopdienst werden 4 mensen gedoopt, en spoedig zullen we een volgende doopdienst hebben. Als gemeente trachten we de pasbekeerden lief te hebben, ze te steunen en ze op te nemen in ons midden, en ze de basiswaarheden uit de Bijbel te leren. Ook oudere gemeenteleden veranderen; enkelen vertelden dat ze geleerd hebben om de mensen met de ogen van God te zien: niet als zondaren die je moet mijden, maar als schepselen van God, mannen en vrouwen die hongerig zijn naar de aanwezigheid van God in hun levens. Alle eer en glorie aan God voor deze zegeningen!”

De gemeente in Carmésia, met in het midden, op de voorgrond voorgangersechtpaar Tião en Teresa, met hun 2 kinderen op schoot.