Ga naar de inhoud

De gemeente in Bahia bestaat 45 jaar

  • door

Al 45 jaar is de kerk actief in de stad Vera Cruz in Bahia, waar ze door middel van straatevangelisatie, kerkdiensten en maatschappelijke hulpprojecten de liefde van Christus zichtbaar maken.

Tegenwoordig heeft de gemeente iets meer dan 190 leden en hebben ze een hoofdgebouw en twee wijkgebouwen, één in de wijk Ilhota en één in het naburig stadje Aratuba. De evangelisatieprojecten trekken veel belangstelling. Er zijn speciale bijbelstudiegroepen voor mannen, vrouwen en kinderen, er worden danslessen en sportwedstrijden gehouden en er is een team dat bij alle activiteiten voorbede doet. Het verlangen is dat de mensen niet alleen elkaar ontmoeten maar ook een ontmoeting gaan ervaren met Christus.

De viering van het 45-jarig jubileum had als thema Leviticus 6:13 “Het vuur zal voortdurend branden op het altaar; het gaat niet uit.” Verschillende groepen werkten mee aan de feestelijke dienst, waarin ook acht mensen hun keuze voor Christus lieten zien door zich te laten dopen. “De Naam van Onze God werd op prachtige wijze verheerlijkt,” vertelde een van de zusters naderhand.

“We zijn God dankbaar voor zijn zorg voor zijn kerk. We danken ook speciaal Nico en Trijnie van Eijk die deze bediening tientallen jaren met ijver en liefde hebben geleid, en hun zoon Daniel die de zorg voor het werk in Bahia van hen heeft overgenomen. Wij zijn uit de grond van ons hart dankbaar voor alle hulp, ondersteuning, gebeden en betrokkenheid van alle buitenlandse broers en zussen! We prijzen God voor al onze medewerkers en we wensen u allen Gods zegen en een leven in Christus Jezus!”

Diana Damasceno – Coördinator van de sociale projecten.