Ga naar de inhoud

De bijbelschool is van start gegaan!

  • door
Bijbelschoolstudenten

Op 1 augustus zijn we begonnen met onze bijbelschool! En de Heer bevestigt dit project. We hebben al jaren de wens om een Bijbelschool te beginnen, maar ik denk dat het nu Gods tijd was. We hebben nu mensen die les kunnen geven en die daar ook geschikt voor zijn; ook is door de gemeente van Belo Horizonte een jonge vrouw, Marly, uitgezonden, die naast het les geven ook de administratie doet en de jongelui begeleidt. De leerlingen zijn 5 zeer enthousiaste jongeren die een roeping hebben om zich te bekwamen voor het werk van de Heer. Rogerio, Daluz en Danielle komen uit de gemeente in Sabinopolis, Adriana uit de gemeente van Rio Vermelho en Rogerio uit de gemeente in Materlandia.

We hebben een feestelijke openingsdienst gehouden op 7 augustus. De voorgangers van de verschillende gemeenten baden voor de door hen uitgezonden studenten. Ook droegen we de docenten op aan de Heer. De lessen zijn al enkele weken begonnen, en je ziet hoe ze ervan genieten en hoe enthousiast ze zijn. Het is heerlijk om zo’n groep les te geven. We zijn ervan overtuigd dat deze jongelui een grote toekomst hebben in het werk voor Gods koninkrijk.
Voor volgend jaar zijn er al weer anderen die zich willen aanmelden. God is goed. Hij roept de mensen op om zich te bekwamen in het zaaien en het oogsten. Er zijn nog veel plaatsen in onze omgeving waar we een werk zouden willen beginnen, maar er zijn op dit moment geen werkers!
Nu zijn we nog bezig met het inrichten van een woonruimte en een studeerplaats voor de studenten. Volgens onze planning is het over enkele weken klaar. De studenten wonen tijdelijk in het conferentiecentrum. Dat is niet altijd makkelijk omdat de gebouwen vaak verhuurd worden aan andere gemeentes.
Ik wil jullie vragen om voor dit nieuwe project te blijven bidden: dat de studenten er echt voor zullen gaan, dat de Heer de docenten en leiding inzicht geeft om deze jongelui goed te kunnen onderrichten en dat we de studenten mogen helpen om een diepere relatie met God te krijgen. Bid ook voor degenen die volgend jaar op de bijbelschool willen komen, dat het mensen zijn die door de Heer geroepen zijn. Onze wens is dat we onze hele streek, en vooral de onbereikte gebieden voor de Heer zullen winnen.
Een hartelijke groet van Oscar en Melina

Oscar en Melina met de Bijbelschoolstudenten

Foto van Oscar en Melina met de Bijbelschoolstudenten en Marly
V.l.n.r achter: Oscar, Rogerio (Materlandia), Rogerio (Sabinopolis), Danielle (Sabinopolis) voor: Melina, Daluz ( Sabinopolis) Adriana ( Rio vermelho) en Marly (Belo Horizonte)