Ga naar de inhoud

De 472 Bijbels zijn er!

  • door

De Bijbels zijn er! Aan ieder die een gift voor deze Bijbels heeft gestuurd onze hartelijke dank! Voor de ruim € 8000,00 konden we 473 Bijbels in de “Living Bible”-vertaling kopen. Waarom juist deze vertaling? Omdat de Bijbels bestemd zijn voor de tieners van 11-16 jaar van de 6 jeugdvormingscentra, en deze vertaling (in spreektaal) hen aanspreekt. 80% van deze tieners komen uit ongelovige gezinnen en veel van hen vinden de Heer Jezus in de vier jaar dat ze bij ons zijn. Hier volgen een paar bedankjes van de tieners en van de leidster.

Lieve vrienden,
We willen jullie heel hartelijk bedanken voor de Bijbels die jullie ons hebben gegeven! We zijn heel blij met dit cadeau, dat we kunnen gebruiken in onze stille tijd in het jeugdcentrum, en ook later thuis. In de Bijbel lezen we over de grote liefde van God voor ons. We zijn blij dat er mensen zijn zoals jullie, die ons willen helpen en het beste voor ons willen. We zijn jullie heel dankbaar, en bovenal God, die ons dit grote voorrecht heeft gegeven om onze eigen Bijbel te mogen hebben. Onze hartelijke dank!

De tieners van het jeugdvormingscentrum. (Sabinopolis)

Met blijdschap dank ik jullie voor de Bijbels, waar we zo lang naar hebben uitgezien! In de jeugdvormingscentra werken we aan de sociale, morele en geestelijke vorming van de leerlingen. Iedere dag is er een dagopening, waar de leerlingen hun Bijbels gebruiken, en als ze na vier jaar ons verlaten, gaat hun Bijbel mee. Ik was erg blij met de bijbels, ze zijn stevig uitgevoerd, en ze zullen er lang wat aan hebben. U had de blijdschap van de kinderen moeten zien, toen ze hun Bijbel kregen!
Dat God u allemaal rijk moge zegenen.

Jussiara de Miranda Moura – hoofd.

jongeren van een van de jeugdvormingscentra gebruiken hun Bijbel tijdens de 'stille tijd'.

Jongeren van een van de jeugdvormingscentra gebruiken hun Bijbel tijdens de stille tijd.