Ga naar de inhoud

Corona


Beste zendingsvrienden, amigos,

Update december 2021
Na een lock-down van anderhalf jaar de meeste projecten weer opgestart! Op anderhalve meter (ook voor kinderen) en met diverse maatregelen mogen we weer kinderen verwelkomen in de kinderdagverblijven, en kunnen weduwen en gezinnen weer activiteiten bijwonen. Er zijn in iedere (burgelijke) gemeente werkgroepen opgezet om dit op een gecontroleerde manier te doen.

Veel mensen hebben hun eerste vaccinatie gehad. In een omgeving met beperkte toegang tot goede zorg is het een goede zaak om te voorkomen dat je daar gebruik van moet maken.

Er zijn regels opgesteld voor scholen, sporten, etc. Deze hebben we in onze kinderdagverblijven en de andere projecten doorgevoerd. Deze zijn inmiddels door de plaatselijke instanties gecontroleerd en goed bevonden. Zo moeten we beschermende maatregelen nemen (mondkapjes, schoonmaakmiddelen e.d.) en onderling afstand houden.

We zien dat veel kinderen qua onderwijs een enorme achterstand hebben opgelopen en helaas ook dat kinderen trauma s hebben opgelopen doordat ze zijn verwaarloosd, of zelfs misbruikt.

Helpt u mee?

€ 25,00
Totaal: € -
* Stopt automatisch als het corona hulp project stopt, of eerder indien u dat wenst

We hebben dankzij uw steun vele mensen die hun baan verloren, die tekort hadden aan voedsel en andere basisbehoeften, kunnen helpen met voedselpakketten. Heel hartelijk dank voor uw hulp en steun! We hebben honderden gezinnen door deze periode heen mogen helpen dankzij u!

Op dit moment maken nog een aantal gezinnen gebruik van deze ondersteuning. We hopen dat het coronavirus niet opnieuw oplaait zodat we dit verder kunnen afschalen en terug kunnen naar reguliere hulp en begeleiding.

Hartelijke groeten vanuit Brazilië, namens het gehele team,

Oscar van Eijk