Corona


Beste zendingsvrienden, amigos,

Update oktober 2021
Na een lock-down van anderhalf jaar mogen we voorzichtig aan de projecten weer opstarten! Stukje bij beetje mogen we weer kinderen verwelkomen in de kinderdagverblijven, de projecten voor weduwen en gezinnen mogen weer gestart worden. Er zijn in iedere (burgelijke) gemeente werkgroepen opgezet om dit op een gecontroleerde manier te doen.

Veel mensen hebben hun eerste vaccinatie gehad. In een omgeving met beperkte toegang tot goede zorg is het een goede zaak om te voorkomen dat je daar gebruik van moet maken.

Er zijn regels opgesteld voor scholen, sporten, etc. Deze hebben we in onze kinderdagverblijven en de andere projecten doorgevoerd. Deze zijn inmiddels door de plaatselijke instanties gecontroleerd en goed bevonden. Zo moeten we beschermende maatregelen nemen (mondkapjes, schoonmaakmiddelen e.d.) en onderling afstand houden (ook de kinderen!).

We zien dat veel kinderen qua onderwijs een enorme achterstand hebben opgelopen en helaas ook dat kinderen trauma s hebben opgelopen doordat ze zijn verwaarloosd, of zelfs misbruikt.

Helpt u mee?

€ 25,00
Totaal: € -
* Stopt automatisch als het corona hulp project stopt, of eerder indien u dat wenst

We hebben dankzij uw steun vele mensen die hun baan verloren, die tekort hadden aan voedsel en andere basisbehoeften, kunnen helpen met voedselpakketten. Heel hartelijk dank voor uw hulp en steun! We hebben honderden gezinnen door deze periode heen mogen helpen dankzij u!

Op dit moment maken nog een aantal gezinnen gebruik van deze ondersteuning, maar we hopen dat dit tegen het einde van het jaar niet meer nodig zal zijn.

Hartelijke groeten vanuit Brazilië, namens het gehele team,

Oscar van Eijk