Ga naar de inhoud

Contactgegevens

  • door

St. Evangelische Zending Brazilië
Postbus 1
9500 AA Stadskanaal

Secretariaat
tel: 0599-711364
email: <Klik hier>

Veldadres Sabinópolis
Caixa Postal 21
39750-000 Sabinópolis-MG -Brazilië
tel: +55 33 3423 1377

Veldadres Belo Horizonte
Rua Prof.Ricardo Pinto 33
31710-550 Belo Horizonte-MG-Brazilië
tel: +55 31 3491-1513

Giften kunt u storten op
Bankrekening nr: NL86ABNA0482421819
t.n.v. St. Evangelische Zending Brazilië
Postbus 1
9500 AA Stadskanaal.
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De EZB is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Wilt u onze Stichting testamentair
gedenken, dan is de tenaamstelling:
Stichting Evangelische Zending Brazilië
gevestigd te Stadskanaal.
De Stichting bezit rechtspersoonlijkheid
en is ingeschreven onder nr. 41014047
bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.