Ga naar de inhoud

Christelijk cultuurcentrum voor kinderen en jongeren in Bahia

  • door

Met onze hulpprojecten ondersteunen wij onder meer een groot aantal gezinnen in de gemeente Vera Cruz. Dit stadje ligt in de staat Bahia. Naast het ondersteunen met voedselpakketten, houden we hier ook kerkdiensten. De hulpprojecten werpen vruchten af. Veel mensen komen tot geloof en leiden ineens een heel ander leven. Er is meer onderlinge liefde en minder geweld in deze gezinnen. Ze zijn een voorbeeld voor hun naaste omgeving.
Omdat er veel armoede is in Vera Cruz heeft de gemeente, met financiële steun van het ministerie van Onderwijs in Brazilië, onderwijs en kinderopvang opgericht. Op deze manier kregen we contact met de bevolking en konden we niet alleen de kinderen lichamelijk en geestelijk laten groeien, maar ook de volwassenen. Maar de gemeenteraad begint steeds meer eisen te stellen aan de manier waarop wij het onderwijs verzorgen. Er is nauwelijks meer ruimte om te praten over geloof of om te leren uit de Bijbel. We krijgen steeds meer het gevoel dat we afstand doen van de taak die de Heer ons heeft gegeven. Daarom hebben we, na een periode van gesprekken en gebed, onze werkzaamheden in het onderwijs beëindigd. Wij werken dus niet meer samen met het plaatselijke gemeentebestuur.
Omdat wij nog steeds een roeping hebben om ook te evangeliseren onder kinderen, hebben we onderzocht hoe we in Vera Cruz opnieuw tot zegen kunnen zijn.
We zijn in 2020 begonnen met een christelijk cultuurcentrum voor kinderen en jongeren. We kregen een pand tot onze beschikking dat behoorlijk uitgeleefd was. Na een grote verbouwing, waarbij we de muren, vloeren, deuren en de elektriciteit moesten vervangen, zijn we begonnen met het werven van personeel.
In het centrum vangen we kinderen en jongeren op uit gezinnen met een laag inkomen. Een van de redenen dat we dit doen is om te voorkomen dat ze na schooltijd op straat rondzwerven. We bieden onder meer muziekles (gitaar, keyboard, drum en basgitaar), Jiu-Jitsu (een zelfverdedigingssport) en lessen voor geloof en een gezonde christelijke opvoeding. Ook willen we nog een computerruimte en een laboratorium gaan inrichten en hebben we voor de kleinste kinderen een speeltuin.
Daarnaast zijn we bezig om het activiteiten-aanbod uit te breiden met ballet, voetbal, Engelse les en huiswerkbegeleiding. De afgelopen tijd moesten we een aantal lessen stil leggen vanwege de corona-epidemie. We hebben veel reclame gemaakt voor ons cultuurcentrum. We hingen bijvoorbeeld spandoeken op, huurden een geluidswagen, maakten reclame via social media en deelden folders uit. Ook was er veel mond-tot-mondreclame. Inmiddels hebben we al 74 kinderen en jongeren die bij ons ingeschreven staan en hebben nog verschillende mensen interesse getoond.
Ons verlangen is om de kinderen te vertellen over God en ze christelijke normen en waarden te leren. Daarvoor willen we een professionele en kwalitatief hoogstaande onderwijsaanbieder worden in onze regio. Zo kunnen kinderen praktische dingen leren, maar ook leren ze hoe ze een discipel van Jezus kunnen worden.

Helpt u mee met gebed en steun voor dit project dat de Heer op onze harten heeft gelegd?