Ga naar de inhoud

Caique getuigt

  • door

Een paar maanden geleden deelden we het verhaal van Caique met jullie. Hij en zijn vriend Gusttavo hadden heel veel moeite gedaan om geld te verzamelen zodat ze in februari naar het jeugdcongres konden.
Het thema was ‘Tot wanneer?’ Deze vraag werd vanuit verschillende perspectieven bekeken: ‘Hoe lang moeten we standhouden tegen de zonde? Hoe lang moeten we een heilig leven leiden? Hoe lang blijft het zoveel moeite kosten om te leven volgens de wil van de Heer? Al deze vragen hadden maar één antwoord: Totdat de Here Jezus komt!
De zekerheid dat er een einde komt aan onze strijd geeft hoop. En de wederkomst van Christus moet door de kerk van de Heer niet met angst, maar met grote verwachting tegemoet worden gezien. Voor degenen die zich van Jezus hebben afgekeerd betekent Zijn wederkomst een veroordeling, maar voor degenen die dicht bij Hem zijn gebleven, komt de wederkomst van Jezus samen met de volledige voltooiing van het plan dat de Heer voor de grondlegging van de wereld had uitgedacht.
Het thema sprak de jongeren heel erg aan. Het werd goed uitgediept door de verschillende sprekers die tijdens het weekend kwamen preken. Op een gegeven moment werd er een oproep gedaan. Iedereen die zijn leven voor het eerst aan Jezus wilde geven mocht naar voren komen. Ook de jongeren die zich ver verwijderd voelden van Jezus mochten opnieuw de keuze maken om Hem te volgen. Het was prachtig om tientallen jonge mensen die beslissing te zien nemen, en onder hen was Caique.


Na het congres heeft de lokale kerk Caique en de andere jongeren die een ontmoeting met Jezus hadden verder begeleid, om hen te helpen hun leven samen met Jezus verder vorm te geven. Er vonden vele gesprekken plaats. Vervolgens werden de jongeren uitgenodigd om de beslissing die ze hadden genomen publiekelijk te bevestigen door middel van de doop.
‘In het begin, toen we de uitnodiging deden, zag Caique het niet zitten om door het water te gaan. Toen ik met hem en de andere leden van de jongerengroep sprak, vertelde hij me dat hij niet in het openbaar durfde te getuigen van zijn ontmoeting met Jezus. Hij was bang dat hij geen voorbeeld kon zijn voor de mensen om hem heen,” zegt Phillipe, een van de leiders van de jeugdgroep waar Caique bij was.
De angst van Caique is een hele begrijpelijke, logische angst. We hebben het over een 17-jarige jongen die constant omringd is door mensen die zijn geloof niet delen: zijn familie, zijn school, de gemeenschap waar hij woont… Op elk van deze plaatsen is Caique de enige die ooit een ontmoeting met Jezus heeft gehad.
Na het doorlopen van de doopcursus vertelde Caique de groep dat hij had besloten om zich toch te laten dopen, ondanks zijn angsten. Hij vertelde dat de grootste beslissing die hij ooit had genomen, was toen hij Jezus aannam op het jeugdcongres. De doop was dus ‘gewoon’ een gevolg van die eerste beslissing.
Caique werd, samen met twee andere jongeren, gedoopt op 4 juni 2023.
Sindsdien is Caique actief in de jongerengroep, en hij bereidt zich zelfs voor op een volgend congres van de kerk waar hij gezelschap zal krijgen van een neef en zijn zus, en zijn vriend Gusttavo.
We vragen u om te blijven bidden voor het leven van deze jongen, dat hij de vrijmoedigheid heeft om mensen om hem heen te bereiken voor Jezus. Bid alstublieft ook voor Cauã en Ana (Caique’s neef en zus) en Gusttavo, die in augustus op het kamp zullen zijn. We hopen dat zij, net als Caique, een persoonlijke ontmoeting met Jezus hebben en de keuze voor Hem mogen maken.