Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 4 – 2018

  • door
kinderkerstfeest

De kracht van licht
“Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft” Joh. 12:46

Afgelopen zondagavond, de kerk zat juist vol mensen die net het eerste lied hadden ingezet, viel de stroom weg in het hele dorp. Opeens kon je geen hand meer voor ogen zien. Tot iemand op het lumineuze idee kwam het licht van z’n mobieltje aan te doen. Een piepklein lichtje, maar opeens was de totale duisternis verdwenen! Indrukwekkend dat licht, hoe klein ook, altijd weer de duisternis verdrijft.
Deze maand staan we tijdens het Kerstfeest weer stil bij de geboorte van Jezus, die kwam om ons te redden van onze zonden. Hij is het Licht dat wil schijnen in de duisternis van wanhoop en ellende.
Jesaja profeteert over de Messias: “Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.” 
Jezus is het Licht dat nog steeds schijnt in de duisternis van een wereld in chaos als gevolg van de zonde. De duisternis verblindt mensen, zodat ze dit schitterende Licht niet kunnen zien. Of ze zien het wel, maar ze wijzen het af en tasten nog liever rond in de duisternis van een ellendig leven, dan zich over te geven aan Degene die zegt: “Ik ben het Licht van de wereld”.
Jezus biedt ons echter een leven aan vol vrede, vreugde en veiligheid. En dat kunnen wij hier dagelijks om ons heen zien: mensen die leefden in de duisternis, zonder hoop, dromen of gevoel van eigenwaarde, maar die vrij werden van het rijk der duisternis. Hun zonden werden vergeven en zij stralen nu van blijdschap en ze weten zich geliefd door het Licht dat in de wereld kwam: Jezus.
Als dat Licht in je leven komt kun je door een donker dal gaan waar “de schaduw van de dood” je met holle ogen aanstaart, maar omdat de Heer, het Licht van de wereld, bij ons is hoeven we niet te vrezen. Wat een troost en vreugde! 
God roept echter ook óns op om een stralend licht te zijn dat de duisternis om ons heen verdrijft, net zoals dat enkele lichtje van die mobiele telefoon in het donkere kerkgebouw. 
Dit is de roeping van de kerk, maar ook van elk van ons: het licht van de Lichtbron uitstralen, daar waar we zijn geplant te midden van deze donkere wereld.
Heb jij je licht in deze wereld laten schijnen voor de mensen, zodat ze je werken kunnen zien en de Vader die in de hemel is kunnen verheerlijken? 
Moge dit onze allerdiepste wens zijn!

Namens het gehele team: een blij Kerstfeest en een schitterend jaar vol van LICHT!

Oscar en Melina van Eijk