Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 4 – 2013

  • door
Kerstfeest

Geloof in actie

De Geest van God de Here rust op mij, omdat de Here mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden (Jesaja 61:1)

Wat een prachtige tekst die de Here Jezus op zijn eigen persoon betrekt toen Hij hier op aarde was. Hier zien we het evangelie in actie.
We kunnen zien dat Hij niet naar deze aarde kwam om zijn eigen leven te leven of in eigen kracht te handelen, maar dat Hij Gods roeping over zijn leven volgde om Zijn wil te doen en daarvoor van God de bovennatuurlijke zalving van de Heilige Geest ontving om in actie te komen.

Toen Johannes de Doper vanuit de gevangenis zijn discipelen naar Jezus stuurde met de vraag: ”Bent U het op wie wij hebben gewacht?”, wijst Jezus hen op Zijn daden: “Ga en vertel Johannes alles wat jullie hebben gezien en gehoord”.
Tijdens Zijn gehele leven op aarde bekommerde de Here Jezus zich altijd weer om de mens in zijn totaliteit: zijn geestelijk leven, maar ook zijn emotionele, fysieke, sociale en financiële gesteldheid.
Hoe vaak gebeurt het dat de kerk de praktische kanten van het evangelie uit het oog verliest en een gesloten, naar binnen gerichte omgeving wordt, terwijl we daarmee onze naar buiten gerichte roeping, gebaseerd op het voorbeeld van Jezus Christus, vergeten.
Bovengenoemde bijbeltekst staat vol werkwoorden die actie uitdrukken. Ook wij, die samen de kerk vormen, zijn geroepen om een voortzetting te zijn van de bediening van Jezus. Wat doen we hier in de praktijk mee? Zou het niet mooi zijn als onze buren, onze collega’s, onze klasgenoten, onze vrienden en kennissen, net zoals Johannes de Doper ook tot nadenken werden gezet en aan ons zouden vragen of degene in wiens naam wij preken, genezen, troosten, en in wiens naam wij vrijheid proclameren, de Here Jezus is?

We zijn bijzonder dankbaar om zoveel mensen om ons heen te zien die bereikt zijn door de genezende, bevrijdende, herstellende en voorzienende kracht van de Here Jezus. En het is ons gebed dat wij, als lichaam van Christus, nooit op zullen houden om vertegenwoordigers te zijn van het levende en levensveranderende evangelie van Jezus Christus.

We danken jullie, vrienden, dat jullie ook het afgelopen jaar weer naast ons wilden staan. Ook in 2014 zullen we nog heel wat uitdagingen hebben, die we samen met jullie hopen te overwinnen.
We wensen jullie een vruchtbaar en gezegend 2014 toe, in alles wat God u heeft toevertrouwd.

In Hem verbonden,

Oscar en Melina van Eijk en team