Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 4 – 2012

  • door
Oscar en Melina

Het Licht van de wereld

Zonder licht is het donker. Tijdens de schepping, toen de aarde nog woest en leeg was, maakte God scheiding tussen het licht en de duisternis en creëerde op die manier orde in de chaos.
Toen de mens echter in zonde viel, leed de gehele schepping onder de gevolgen hiervan. Vanaf dat moment deed de chaos opnieuw zijn intrede en beïnvloedt tot op heden de levens van de mensen in de vorm van geweld, slavernij, verslavingen, geestelijke blindheid, eenzaamheid, depressie, gebroken relaties, minderwaardigheidsgevoelens, uitzichtloosheid, gebrek aan levenslust of een levensdoel, en allerlei andere wanhopige gevoelens.
Het is schrikbarend om te zien hoeveel mensen er leven zonder uitzicht en hoop!
Jammer genoeg is dit voor veel mensen een bewuste keuze omdat ze eenvoudigweg niets met het Licht te maken willen hebben; ze denken dat hun intelligentie en bezittingen voldoende zijn om hun leven inhoud te geven.
Maar hoeveel van hen lijden er onder depressie, eenzaamheid, wanhoop en uitzichtloosheid terwijl ze menen dat ze het zelf wel op kunnen lossen. De duisternis heeft hen blind gemaakt!
Ook zijn er velen die nog nooit van het Licht hebben gehoord en daarom in duisternis en chaos leven. Ook in Brazilië is dat het geval. Wat zouden we hen graag aan Jezus, het Licht van de wereld, voor willen stellen. Maar soms komen we handen tekort…

Kerst is het feest waarop we de geboorte van de Here Jezus, Immanuel – God met ons – gedenken.
In het bijbelboek Johannes zegt Jezus: “Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die Mij volgt, niet in de duisternis zal blijven, maar het licht des levens heeft.”

Het is onze vurige wens dat iedereen waar we dagelijks mee te maken hebben een onvergetelijke ontmoeting met het ware Licht van de wereld mag hebben, want alleen Hij kan hun duisternis doorbreken en orde in hun chaos brengen. Alleen Híj kan hun leven radicaal veranderen!

We zijn God bijzonder dankbaar voor al die kostbare levens die reeds veranderd werden. Dankbaar voor een ieder die in het afgelopen jaar naast ons stond, zodat we velen mochten bereiken.
Er is nog veel te doen. En in geloof gaan we het nieuwe jaar tegemoet, in de hoop dat nog velen zullen mogen worden aangeraakt door de liefde van Jezus, zodat ook zij het èchte leven mogen ontvangen!
Mogen we ook het komende jaar weer op u rekenen?

We wensen u een bijzonder Kerstfeest toe en een gezegend 2013!

Oscar en Melina van Eijk