Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 4 – 2011

  • door
Gislene begin 2011

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven … en zij zal hem de naam Immanuel geven … en gij zult hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden …”

Kerst herinnert mij altijd aan een geschenk. Geen gewoon, prachtig verpakt cadeau, nee veel meer dan dat: Jezus werd aan ons gegeven als een kostbaar geschenk. Hij is God die als mens naar de wereld kwam (Immanuel), om in woord en daad zijn liefde aan elk van ons te tonen. Liefde die ons vergeving aanbiedt en ten gevolge daarvan: hoop en leven in overvloed.
Hij vernederde zichzelf en kwam om ons te dienen. Hij was gehoorzaam tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. En dat deed Hij voor ons.
Wat een overweldigend geschenk! God die zichzelf aan ons geeft, om ons te redden en om ons blijdschap, en het echte leven te geven.

En wat doen wij met dit prachtige geschenk? De bijbel leert ons om nederig de ander hoger te achten als onszelf, om niet alleen op ons eigen belang te letten, maar ook op dat van anderen. Onze houding moet gebaseerd zijn op wat Christus ons leerde: Hij gaf zich volledig. Zouden ook wij nog meer van onszelf kunnen geven aan anderen?

Gislene eind 2011Als organisatie zouden wij nog zoveel meer willen doen. Zoveel volwassenen en kinderen hier in de streek kennen het Godsgeschenk nog niet en leven in ellendige omstandigheden, zonder hoop op een menswaardig bestaan: kinderrijke gezinnen in miserabele, stinkende hutten zonder water, dronken ouders die niet goed voor hun kinderen zorgen, een hongerige baby die haar eigen uitwerpselen eet….

Maar we hebben uw hulp daarbij hard nodig. Samen met u willen we het voorbeeld van Christus volgen en onze naaste hoger achten als onszelf, en niet alleen onze eigen belangen zoeken, maar omkijken naar de noden van diegenen die eveneens werden geschapen naar Gods gelijkenis.
Er is een grote behoefte aan Amigo’s*, en aan sponsors die een Kindercentrum willen sponsoren. Wilt u ons helpen om anderen van het werk hier te vertellen?
Juist in deze tijd rekenen we op u om anderen weer hoop te kunnen geven.
Moge God u rijkelijk zegenen!

Oscar en Melina van Eijk

Foto’s: Gislene begin 2011 en eind 2011