Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 4 – 2009

  • door
Nico en Trijnie

Medestrijders,

Goed nieuws! Niet bang zijn! Vreugde voor ieder!
Is dat niet precies wat de mensheid nodig heeft?
Een engel zei ruim 2000 jaar geleden tegen een paar herders:
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden…’
(Lucas 2:11,12)

Nog 700 jaar eerder profeteerde Jesaja al over zijn komst:
‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.’ (Jesaja 9:5)

Een oude man genaamd Simeon zag de baby en verheugde zich:
Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten… nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen…’ (Lucas 2:27)

Samen met u, onze zendingsvrienden, en de gelovigen uit alle eeuwen en landen willen ook wij ons verheugen over het goede nieuws dat de Heer Jezus is gekomen en ons met God heeft verzoend.
‘Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel. De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta. Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen, de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief, de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, richt hij te gronde. De HEER is koning tot in eeuwigheid, je God, Sion, van geslacht op geslacht. Halleluja!’  (Uit Psalm 146)

Uw Nico en Trijnie van Eijk