Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 3 – 2017

  • door
Oscar en Melina

Ere wie ere toekomt

“Sommige mensen verwachten alles van hun strijdwagens; anderen snoeven over hun paarden, maar wij stellen onze verwachting op de naam van de Here, die onze God is” (Psalm 20:8)

Wij hebben als mens vaak de neiging ons vertrouwen te stellen op onze eigen capaciteiten of op het zichtbare en tastbare. En regelmatig stellen wij onze hoop op beloften van politici en de regering.

Maar wat zijn we begrensd in ons kennen en in onze zorg voor anderen, hoe goed we ook ons best doen.

Wat is God dan toch genadig om ons er altijd weer aan te herinneren dat we ons vertrouwen enkel en alleen op Hem moeten stellen.

Het is een voortdurende oefening om onze hoop en ons gevoel voor veiligheid niet te stellen op “strijdwagens en paarden”. De “strijdwagens” gaan op een dag kapot en de “paarden” verliezen hun kracht. Alleen bij de Heer zijn we ten allen tijde veilig, alleen Hij helpt ons om ons doel voor ogen te houden en Hij is het die ons elke dag vernieuwt.

Als we erbij stilstaan dat de zending al 50 jaar actief is in Sabinópolis en omgeving en zien hoe duizenden de liefde van Jezus mochten ervaren en geholpen werden door middel van de hulpprojecten, is het bijna beangstigend om naar de toekomst te kijken. Aan de ene kant kan het schrik aanjagen als je denkt aan de verantwoordelijkheid die de projecten met zich meebrengen, anderzijds ligt het gevaar van hoogmoed op de loer.

FenelonMaar wat ben ik blij dat God ons heeft omringd met een fantastisch team van medewerkers en vrienden dat zich al zoveel jaren enthousiast inzet voor dit werk! Mensen, allereerst toegewijd aan God, de Heer van dit werk, die ons er altijd aan helpen herinneren dat “alles komt van God, alles bestaat door God en alles eindigt in God. Voor Hem is alle eer, voor altijd en eeuwig. Amen!” (Rom. 11: 36)

Dat is wat wij elke dag voor ogen willen houden: Hem willen wij alle eer geven, want Hij is getrouw. Hij is het die mensen om ons heen heeft gegeven met visie en de wens om te dienen en te ondersteunen. 

Ook is Hij het die de mensen op ons pad bracht die wij elke dag Zijn liefde mochten en mogen bewijzen in woord en daad. Dat hadden wij al die jaren nooit in eigen kracht kunnen doen!

Geen enkel mens, geen enkele regering zou in staat geweest zijn om ons zo te leiden, te motiveren, te stimuleren, te troosten en te ondersteunen zoals onze God gedurende al deze jaren heeft gedaan! Met onze eigen capaciteiten, wensen en krachten hadden we nooit getuigen kunnen zijn en tegelijkertijd die “tweede mijl” kunnen gaan met al diegenen die onze liefdevolle God op het oog had en op onze weg plaatste. 

Daarom: alleen in de naam van de Heer willen wij roemen. Aan Hem zij alle glorie tot in eeuwigheid, amen!

Oscar en Melina van Eijk

P.S. De man op deze pagina is een belangrijke sleutelfiguur geweest in het ontstaan van het zendingswerk hier in de streek. Lees zijn bijzondere verhaal <hier>!