Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 3 – 2012

  • door
Winnende atleet

De winnende atleet

De Olympische Spelen die onlangs in Londen plaatsvonden, waren volop in de media in Brazilië. De volgende Spelen, in 2016, zullen in Brazilië zijn! De atmosfeer hier is er één van voorbereiding en verwachting: wegen worden verbreed, vliegvelden vergroot, hotels gebouwd, nóg grotere stadions staan in de steigers; en dat alles voor één evenement…!

In de stad Korinthe werden in bijbelse tijden elke twee jaar de Isthmische spelen gehouden. Ze omvatten zowel sportieve als kunstzinnige wedstrijden, en bezorgden de overwinnaars een bijzondere reputatie en de felbegeerde erekrans.
Voor de inwoners van Korinthe een zeer bekend evenement en het is dan ook geen wonder dat de apostel Paulus de aandacht van de korinthische gelovigen trok door een wedloop als voorbeeld te gebruiken voor de levensloop van een christen.
“Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop lopen er maar één de prijs kan winnen? Ren dan als de atleet die wint.” (1 Corinthiërs 9:24)
Wat een training, inspanning en zelfbeheersing moet een atleet hebben om één keer, misschien twee keer, de hoogste plaats op het podium te bereiken. Ik denk dat ze het bijltje er wel eens bij neer willen gooien! Dat ze uitgeput raken, ontmoedigd of teleurgesteld. Maar dan is daar hun trainer die hen weer opbeurt, bemoedigt en motiveert!
Paulus moedigt ook ons aan om te rennen als een atleet die wint. Maar om te kunnen winnen moeten we ons aan de regels houden: “Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt.” (2Tim. 2:5) We moeten zorgen dat we gemotiveerd blijven! Wat motiveert ons als christenen? Daar geeft Paulus een antwoord op: “Ik ga recht op mijn doel af, om de hemelse prijs te behalen waartoe Christus mij geroepen heeft!” (Fil. 3:14) .
Wat zijn de regels voor onze wedloop? Hier volgen er enkele: geen kwaad met kwaad vergelden, maar onze vijanden liefhebben; voor zover het in onze macht ligt, alles doen om met iedereen in vrede te leven; boven alles liefde te hebben, anders is alles wat ik voor anderen doe tevergeefs; bidden voor alle mensen, en vooral danken; niet hoogmoedig zijn als je rijk bent, en je hoop niet op je bezittingen stellen, maar op God, die ons ruimschoots van alles voorziet om ervan te genieten; nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen; strijden om het Evangelie te verkondigen, omdat God ieder wil redden.

Er zijn veel obstakels en ontmoedigingen op onze renbaan, zodat we soms de neiging hebben ons terug te trekken uit de wedstrijd. Maar dan kijken we weer naar het doel van onze wedloop: een (onvergankelijke) krans krijgen. Paulus zegt: ik ga tot het uiterste! Ik vergeet wat achter mij ligt en ik ga recht op mijn doel af om de hemelse prijs te behalen waartoe God mij geroepen heeft in Christus Jezus. (Fil.3:14) Daarmee wil ik u vandaag bemoedigen. En laten we gemotiveerd zijn en blijven, om mensen te winnen voor Christus.

In Hem verbonden,

Nico en Trijnie van Eijk