Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 3 – 2010

  • door

Zorgen delen en delen om te zorgen

Sinds meer dan 20 jaar hebben wij het voorrecht om als vrijwilligers en bestuursleden deel uit te mogen maken van het prachtige werk van de EZB in Brazilië. Wat een vreugde geeft het telkens weer als er een mensenleven wordt veranderd, iemand nieuwe hoop voor de toekomst krijgt of een kind wordt gered van de hongerdood! Vele duizenden mensenlevens werden in de loop van de jaren aangeraakt, en voor God is elk van die mensen zó kostbaar.
Gisteren spraken we nog met iemand die vertelde dat als de EZB (hier in Brazilië heet het de BEM – Bem Estar do Menor) er niet was geweest voor hem en zijn ouders, hij ongetwijfeld niet meer geleefd zou hebben. Nu is hij voorganger in een dorp waar het afgelopen jaar nog 20 mensen tot geloof zijn gekomen.
En ik denk aan die andere jongeman van rond de 30 die ik pasgeleden in een samenkomst zag: keurig in het pak gestoken, een echte persoonlijkheid. Ik herkende hem meteen: zijn kerstfoto aan z’n pleegouders was vele achtereenvolgende jaren door mijn handen gegaan; het was dat vreselijk drukke, maar goedlachse knulletje uit dat straatarme kinderrijke gezin. Wat een wonder had zich voltrokken; hij is nu een succesvol zakenman in de grote stad. Stilletjes bekeek ik hem van opzij en dacht eraan wat er van hem geworden zou zijn als de EZB er niet geweest was: een tandenloze, ongewassen dronkenlap? Een nietsnut van een vent?
Het raakt mij altijd weer tot in het diepst van mijn hart. Het laat mij zien hóe Gods vaderhart altijd weer vol verlangen uitgaat naar het verlorene: om te redden en om alles wat kapot is weer heel te maken. Maar God wil dolgraag ons, mensen, gebruiken om Zijn handen, voeten en mond te zijn.
En dat brengt me ertoe om een zorg met u te delen. Al de jaren dat de EZB werkzaam is in Brazilië heeft God op machtige wijze voorzien. En tot op vandaag zijn de giften en inkomsten die uit Europa komen heel stabiel. We zijn daar bijzonder dankbaar voor!
Alleen kampen we de laatste jaren steeds meer met een drietal uitdagingen: de waarde van de Euro is de laatste jaren ten opzichte van de braziliaanse Real zeer sterk gedaald, wat inhoudt dat we sinds 2004 35% minder met het geld kunnen doen. Tevens zijn de wettelijke lonen die de BEM aan zijn meer dan 100 werknemers betaalt sinds die tijd inmiddels verdrievoudigd. En verder gaan de prijzen elk jaar gestaag omhoog.
Een grote zorg voor alle trouwe werkers die zich voor 100% in willen zetten voor het bereiken van al die kostbare kinderlevens!

Graag zouden wij u willen oproepen om hiervoor mee te bidden. Tevens willen wij u vragen om in actie te komen voor dit prachtige werk. Zo zijn er bv. zo’n 60 kinderen die nog geen financiële adoptie-ouder hebben, maar al wel worden verzorgd in één van de hulpprojecten.
Mogen we op u rekenen? Helpt u ons mee om te zorgen?
Moge God u rijkelijk zegenen!

Ronald en Elma Steenbeek