Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 3 – 2009

  • door
Nico en Trijnie van Eijk

Vrienden,
“Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.” Jak. 5:11
Job had het zwaar te verduren, toen zijn vrienden op hem in praatten, en hem wilden overtuigen van wat hij niet als juist beschouwde. En dat was niet eenvoudig, want alles wees er op dat ze gelijk hadden! Ook voor ons is stand houden, vasthouden aan  wat je gelooft, niet eenvoudig. Alle waarden, ook – en vooral – de bijbelse, vervagen langzamerhand. Alles is relatief; “het moet kunnen”, is een vaak gehoorde rechtvaardiging van eningszins twijfelachtige daden of uitspraken. En als je dan niet mee gaat, en instemt, ben je fanatiek, ouderwets, wettisch, bekrompen, niet ruim denkend. Dat komt in Brazilië net zo goed voor als in Nederland! De vraag is: moet je vasthouden aan bijbelse uitspraken, waarden en principes, of is het inderdaad nodig dat je “met je tijd meegaat”? Wat ons betreft: we houden vast aan wat we geloven als bijbelse waarheden, waarden en principes. Daar wordt, net zoals in Job z´n geval, flink aan geschud en dat is niet prettig. U zult dat ook wel ervaren! Hoe kunnen we standhouden in een wereld van veranderingen? In de eerste plaats door ons ervan bewust zijn dat er “niets nieuws is onder de zon”, zoals Salomo zegt.  Pred. 1:9  “Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.” In de eerste gemeente waren al “dwaalleraars”, d.w.z. mensen, die christenen zeiden te zijn, maar die op subtiele manier belangrijke waarheden veranderden of vervingen. Petrus, Paulus, Johannes, ze waarschuwen er allemaal voor in hun brieven. In de tweede plaats moeten we bewust vasthouden aan dat wat we geloven, en wat ware christenen in alle eeuwen voor ons hebben geloofd. En dan zegt de Heer Jezus:” Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.” (Openb. 3:11) Hiermee wil ik u graag bemoedigen; houdt vast aan de principes, uitspraken en waarheden van Gods Woord. Dan zal niemand uw lauwerkrans kunnen afnemen. Want dan bent u, als de Heer Jezus terug komt, een overwinnaar.

In de dienst van Hem verbonden,
Nico van Eijk