Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 2 – 2018

  • door
Bekeerlingen

In alle eenvoud

Elke dag weer sta ik versteld van het levens veranderende werk van God hier in de streek. Telkens weer horen we verhalen van mensen die zich voor het eerst of opnieuw aan God toewijden, wat ons hart enorm verheugt. Er is voortdurend feest in de hemel!
De laatste tijd moet ik veel denken aan het verhaal van de blinde die vanaf z’n geboorte niet kon zien (Johannes 9). De discipelen vragen: “Meester, heeft deze man zelf gezondigd, of z’n ouders?” “Niets van dat alles”, zegt Jezus, “maar door dit alles zal Gods naam groot gemaakt worden”, en dan geneest hij de man.
De buren en iedereen die hem kennen vragen zich af of dat nu die blinde bedelaar is of iemand die op hem lijkt, maar hij roept uit: “Ik ben het echt!” Als ze hem vragen hoe dat nu mogelijk is, zegt hij simpelweg: “Er was een man die Jezus heette. Hij smeerde wat modder op m’n ogen en zei dat ik naar Siloam moest gaan om mij te wassen, en nu kan ik weer zien!”
Let op de eenvoud van de antwoorden van deze man, maar tegelijkertijd van de kracht en de impact van zijn getuigenis over zijn genezing door iemand die hij niet eens kende:
Toen hij werd ondervraagd door de farizeeën die hem probeerden te overtuigen dat Jezus een zondaar was antwoordde de man simpelweg: “Of Hij een zondaar is, weet ik niet. Ik weet maar één ding: Ik was blind en kan nu zien. Als deze man niet van God kwam, had Hij nooit zoiets kunnen doen!” Op de een of andere manier was hij ervan overtuigd dat Jezus God was. 
Als Jezus hem naderhand opzoekt en vraagt of hij in de Zoon van God gelooft, zegt hij dat hij niet weet wie dat is. Als Jezus antwoordt: “Ik ben het”, knielt man voor Hem neer en zegt eenvoudig: “Ja Here, ik geloof in U”.
In de vorige nieuwsbrief las u over Sebastião: een ongeletterde man, ex-alcoholist die regelmatig vies en vuil op de straten rondhing waar niemand aandacht aan hem besteedde. Iemand die nauwelijks kan uitleggen wie Jezus is, die geen idee heeft van allerlei complexe theologieën, maar die net als de blinde man een Godswonder mocht ervaren en nu een levend getuigenis is van wat Jezus voor hem heeft gedaan. Ook hij geloofde en z’n hele omgeving kan zien hoe God hem veranderd heeft. 
Sinds die tijd staat iedereen in het buurtschap waar hij woont ervoor open om over de Here Jezus te horen en zo gebeurde het dat een team daarheen ging en een samenkomst hield recht tegenover de plaatselijke bar waar men gewoonlijk naartoe gaat om te drinken en te gokken, maar waar nu een eerbiedige stilte neerdaalde toen het Woord van God werd gepredikt. Die dag bekeerden zes mensen zich tot God.
De mensen die in deze uithoek tot geloof zijn gekomen willen we graag begeleiden. Hier komt een nieuwe uitdaging om de hoek kijken: “Wie zal ik zenden en wie zal voor Mij gaan?” Ook is er dringend behoefte aan een kerkje waar de mensen kunnen samenkomen.
We zijn dankbaar voor de zekerheid dat jullie naast ons willen staan, ook wat betreft deze nieuwe uitdaging.

In Hem verbonden,

Oscar en Melina