Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 2 – 2014

  • door
Oscar en Melina van Eijk

Omdat Hij leeft …!

Wij geloven dat Christus na Zijn dood op de derde dag weer is opgestaan, omdat Hij de dood overwon en zo de weg voor ons heeft geopend naar een nieuwe en levende hoop. Hij bleef niet aan het kruis en na drie dagen was het graf leeg. Wat een wonder!
En wat een blijdschap voor al diegenen die zo lang met Hem optrokken. Die door Hem onder Zijn hoede waren genomen, door Hem werden onderwezen en waar Hij zorg voor droeg zo lang Hij bij hen was.
De opstanding van Christus die ons altijd weer met hoop vervult laat ons een glimp zien van een kostbaar geschenk en tevens een totaal nieuwe toekomst, boordevol verwachting.

Omdat Hij leeft… is ons geloof niet tevergeefs. Hebben we door middel van onze gebeden, lofprijzingen en het lezen van Zijn Woord directe toegang tot Hem.
Mogen we de zekerheid hebben dat we door onze hemelse Vader gekend en geliefd zijn, dat Hij naar ons luistert en voor ons zorgt.
Mogen we al onze zorgen aan Zijn voeten werpen, omdat Hij voor Zijn kinderen zorgt. Mogen we de zekerheid hebben dat al onze zonden vergeven zijn (1 Joh. 1:9). Kunnen we verzekerd zijn dat Hij machtig is om verandering in ons leven te brengen en in dat van degenen die tot Hem komen.
Kunnen we een nieuwe schepping worden en is er leven in overvloed voor ons, een leven dat vruchten draagt tot eer van God. Hebben we de belofte van het eeuwige leven. Zijn we in staat om onze naaste lief te hebben, omdat wij geliefd zijn en omdat wij Zijn liefde hebben ervaren.
Kunnen we ook anderen van deze liefde en kracht vertellen die mensenlevens kan veranderen.

Omdat Hij leeft… en omdat we weten wie Hij is. Omdat we in ons eigen leven Zijn liefde hebben ervaren, motiveert dat ons om in de praktijk de liefde van Christus door te geven aan de gezinnen in onze streek, een liefde die in staat is levens te veranderen. Een liefde niet alleen met woorden, maar ook in blijken van belangstelling, aandacht, zorg en bescherming.

Het is onze wens dat iedereen deze bijzondere liefde zal mogen leren kennen en ervaren van Jezus Christus, Degene die voor altijd leeft!

In Hem verbonden,

Oscar en Melina van Eijk