Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 2 – 2011

  • door
Een keukentje

“Toen de Here de gevangenen van Sion deed terugkeren, waren wij als degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich” (Psalm 126)

De babylonische ballingschap vond eeuwen geleden plaats, maar wat zijn er ook tegenwoordig nog velen die gevangen zitten in een leven van diepe misère. Ze wonen in smerige hutten, hebben nauwelijks geld voor eten, laat staan dat ze een opleiding kunnen bekostigen en ze vluchten vaak in drank en overspel. Anderen kijken op hen neer of trekken hun neus voor hen op; ze zijn immers het uitschot van de maatschappij.
Deze verworpen mensen zitten gevangen in hun bestaan, zonder enige hoop op een betere toekomst.

Maar wat geweldig dat wij het verschil kunnen maken voor deze mensen! Wij mogen hen liefde, aandacht en nieuwe hoop aanbieden en hen met respect behandelen.

Zoals een boer uitgaat om te zaaien, hebben ook wij zaad mogen strooien op verschillende manieren en op verschillende akkers. We kwamen verschillende soorten aarde tegen, maar heel wat zaad viel in vruchtbare aarde, waar het wortelde en vrucht droeg.

Zoals God het leven van de teruggekeerde ballingen herstelde, zo mogen wij ook dagelijks zien dat God mensenlevens geneest. En ook voor hen geldt: “Hun mond werd weer vervuld met gelach en hun tong met gejuich over dat wat de Here voor hen gedaan had”.
Velen kunnen getuigen dat de Here grote dingen voor hen heeft gedaan en dat ze daarom blij zijn. Ze lijden niet meer onder minderwaardigheidsgevoelens en verwerping, maar mogen met opgeheven hoofd door het leven gaan.

We staan voor verschillende uitdagingen en zorgen. Er zijn nog zovelen die in bittere armoede leven. We vragen God om wijsheid waar we moeten zaaien en hoe. We bidden om de benodigde financiën en middelen, zodat nog vele levens hersteld mogen worden en aangeraakt door God, de Enige die echte vrijheid en leven in overvloed kan geven.

We zijn ontzettend dankbaar en blij dat u in deze uitdaging naast ons wilt staan en dat we mogen rekenen op uw gebed, hulp en liefdegaven!

In Christus verbonden,

Oscar en Melina