Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 1 – 2019

  • door
Kinderen uit het kinderdagverblijf

De keuze is aan jou!
Heden en toekomst zijn afhankelijk van de keuzes die we maken. Soms maken we de juiste keuze, op andere momenten slaan we de plank volledig mis. Maar voor iedereen geldt: elke keuze heeft z’n consequenties; positief of negatief.
Naast het feit dat keuzes ons eigen leven beïnvloeden, kunnen ze ook van invloed zijn op het leven van anderen.
Zo riep God bepaalde mensen voor een specifieke opdracht. Deze mensen konden ervoor kiezen om te gehoorzamen of niet. Neem nou Jona die in eerste instantie weigerde en zo ver hij kon wegvluchtte van Ninevé waar hij Gods boodschap van bekering moest gaan preken. Als hij van tevoren de consequenties van deze weigering had geweten had hij wel gelijk ja gezegd!
Eén van de mannen die ik echt bewonder is Mozes, de man die ondanks al z’n excuses, angsten en onzekerheden Gods bijna onmenselijke opdracht aannam.
Daarbij maakte hij keuzes die verstrekkende gevolgen hadden:
– Hij zag het lijden van zijn volk, trok het zich aan, werd één van hen en ging zich met hart en ziel voor hen inzetten, terwijl hij al die ellende net zo goed had kunnen negeren.
– Hij liet alle rijkdom, luxe, (voor)rechten en zekerheden van het Egyptische hof achter zich en koos ervoor om in alle eenvoud te gaan leven, terwijl hij tegenstand, kritiek en allerlei beschimpingen over zich heen kreeg. Maar hij had een keuze gemaakt, hield zijn doel voor ogen en aanvaardde de consequenties.
Wat zou jij doen? Welke keuzes maak jij? Wat laat jouw hart sneller kloppen en waar wil jij je voor inzetten? En vooral: wat mag dat jou kosten?
Oké, Jona en Mozes werden geroepen voor een specifieke opdracht. Maar er zijn ook opdrachten van God waar je geen speciale roeping voor nodig hebt:
“God roept ieder van ons, christenen, op om Zijn medewerkers te zijn” (1 Kor. 3:9). Hij vraagt ons onze naaste lief te hebben als onszelf, om te zien naar de verlorenen, de kleingelovigen aan te moedigen, de zwakken te ondersteunen en hart te hebben voor de armen.
Denk je eens in: ook jouw keuzes kunnen een enorme impact hebben op de levens van mensen. En wel zodanig dat het de rest van hun ellendige en hopeloze bestaan totaal kan veranderen!
De keuze is aan jou!
Moge God je zegenen om het juiste te doen.

In Hem verbonden,

Oscar en Melina van Eijk