Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 1 – 2014

  • door
Nico en Trijnie

“… moeten ook wij … vastberaden de wedstrijd lopen die vóór ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.” – Hebreeën 12:2

Als christen willen we heel bewust en vastberaden onze ogen gericht houden op onze Heer, die in ons het geloof begon en het zal voltooien. Dat is ons doel, zolang we leven. Net als de Here Jezus komen we in dit leven moeilijkheden en verdriet tegen. Deze zaken hielden Jezus niet af van zijn doel, en in feite willen wij ook niet afgeleid worden. Maar hoe gemakkelijk wenden we onze blik af en gaat onze aandacht naar ervaringen – negatief of positief – omstandigheden, de wereld om ons heen met z´n opdringerige opinies en normen en waarden, onze collega´s en zelfs de christenen om ons heen met zoveel verschillende dogma´s en meningen. Er zijn zoveel zaken die schreeuwen om onze aandacht! En dan kunnen we ongewild en ongemerkt onze ogen afwenden van de Grondlegger en Voltooier van ons geloof Die, gericht op de vreugde die vóór Hem lag, zich niet liet afleiden door verleidingen, bezigheden, de zorgen van alledag. Die zich niet liet afleiden van wat essentieel was: namelijk de verlossing van de verloren mensheid en de heerlijkheid die in het verschiet lag.
Misleidend is dat je kunt denken dat je ogen gericht zijn op Hem, dat je op de goede weg zit en vastberaden en met volharding je wedstrijd uit loopt, en dat je je blijkt te vergissen. Ik denk aan Paulus die het ontzettend goed bedoelde toen hij de christenen vervolgde. Hij dacht op de juiste weg te zitten en God op de juiste manier te dienen, maar dat hij het flink mis had, ervoer hij toen Jezus hem aansprak op de weg naar Damascus.
We kunnen denken dat we onze blik gericht hebben op God, maar toch tijdens onze wedloop op een zijspoor komen. Zou het goed zijn om eens na te gaan of jouw blik nog op de Heer gericht is? Ben je teleurgesteld in christenen? Of in jezelf? Ben je je liefde voor God en voor je naaste kwijt geraakt door alle zorgen van het leven? Heb je het te druk met andere dingen die je blik op Hem vervagen? Heeft zonde je hart hard gemaakt? Ben je je doel kwijt geraakt?
Ik wil je aanvuren om vastberaden jouw wedstrijd te lopen en om bewust je blik op Hem gericht te houden op weg naar het doel, naar het eindpunt. Om over alles wat ons dagelijks kan afleiden heen te kijken, en om je blik gericht te houden op dat wat essentieel is: onze vereniging met Hem en uit zijn mond te horen: “Kom binnen, goede en getrouwe dienstknecht; over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen!”

In de Heer verbonden,

Nico en Trijnie van Eijk