Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 1 – 2011

  • door
Gift voor tafels en stoelen

Het nieuwe jaar is al weer een paar maanden oud en vaak beginnen we zo’n nieuw jaar met goede voornemens op velerlei gebied: betere resultaten behalen, problemen oplossen en overwinningen behalen.
Op zich een heel goed streven. Maar zijn onze voornemens alleen maar gerelateerd aan financiële vooruitgang en meer voorspoed?
Bijbels gezien houdt ‘overwinning’ namelijk veel meer in; het heeft alles te maken met leven volgens de waarden en principes van Gods Koninkrijk en het volgen van de doelen die Hij voor ons leven heeft.

Een prachtig voorbeeld hiervan is het leven van Vitória (haar naam betekent overwinning). U las al iets over haar in een vorig nummer. Ze woonde in een armoedig huisje in een van de armenwijken van Sabinópolis, maar in 1985 konden haar kinderen terecht in het kinderdagverblijf en Vitória kon aan de slag als betaalde kracht in de wasserij van het tehuis.
Het zat niet altijd mee in haar leven: een aantal jaren geleden verloor ze haar man bij een motorongeluk en bleef ze achter met 3 kinderen. Dit belette haar niet om haar werk in het tehuis met veel toewijding en inzet te blijven doen. In al die jaren heeft ze zéker meer dan 8000 kg kleding gewassen!
We baden veel voor haar, omdat ze de Here Jezus wel kende, maar nooit echt had aangenomen in haar leven.

Onlangs verbaasde ze ons echter allemaal. We hadden een klein feestje voor haar georganiseerd omdat ze hier 25 jaar werkte. Op een gegeven moment vroeg ze het woord en vertelde zij hoe dankbaar ze was voor alles wat ze in haar leven had ontvangen: haar werk, haar kinderen, haar nieuwe man, haar 4 kleinkinderen, het keurig gemeubileerde huis waarin ze nu woont. En opeens kwam ze tot het besef dat ze dit allemaal aan God te danken had. Spontaan verklaarde ze dat ze Jezus als haar Heer en Redder wilde aannemen.
Wat een blijdschap en vreugde! Vitória’s 25-jarig jubileum werd opeens een dubbel feest!
Dát is ‘overwinning’ volgens de principes van Gods Koninkrijk. Menselijk gezien lijkt Vitórias leven misschien saai en weinig succesvol. Maar in Gods ogen is het altijd uiterst waardevol geweest. En juist díe kostbaarheid van een mensenleven komt pas volledig tot uitdrukking als we de beslissing nemen om Gods weg voortaan te gaan, dát is wat ons leven écht succesvol maakt. Dát is overwinning.
Mag uw leven dit jaar ook écht succesvol zijn en beantwoorden aan het doel waarvoor Hij u heeft gemaakt!

“Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen” (Matth. 6:33 – Het Boek)

Moge God u rijkelijk zegenen. In Hem verbonden,

Daniel en Silene van Eijk

De oude tafels en stoelen zijn hard aan vervanging toe!
Dankzij een aantal gulle gevers konden al een twintigtal nieuwe tafeltjes en stoeltjes voor de Kindercentra worden aangeschaft. De oude zijn hard aan vervanging toe!

Wilt u meehelpen? Kijk dan op: Actie 2011