Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 1 – 2010

  • door

Waar leven we voor?

Het leven hier op aarde heeft een cyclus waar niemand aan ontkomt. Het komt erop neer dat we geboren worden, opgroeien en tenslotte ons aardse huis achter moeten laten en sterven.
Een aantal weken geleden kregen we het bericht dat onze oma was overleden. Ze zou in mei 90 jaar zijn geworden. We wilden voor geen prijs afscheid van haar nemen, maar het is de natuurlijke weg voor iemand van deze leeftijd.
In Psalm 90 zegt Mozes: “De jaren van ons leven gaan als een zucht voorbij” en: “Het leven vliegt voorbij en voor we het weten zijn we gestorven”. Het is werkelijk een zeer kort bestaan.
Kunnen we later, als we terugkijken op ons leven, zeggen dat het de moeite waard is geweest? Wat hebben we met ons leven gedaan als we dit lichaam, onze tijdelijke woning, verlaten?
In deze postmoderne wereld verkondigt men dat de mens centraal staat, en dat we ons dit moeten realiseren en ons eigen geluk moeten zoeken.
Maar ligt de ware essentie van het leven niet in het dienen van God en onze medemensen? Dat is immers wat God van ons vraagt. Is het niet heerlijk om mensen te zien knielen bij het kruis van Jezus en een totaal nieuw leven te ontvangen dat de moeite waard is?
“Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet teveel gevraagd?
U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt.” (Romeinen 12:1,2)
God dienen en je medemens is ware aanbidding voor God. Wij hoeven niet te leven volgens de normen van deze wereld met betrekking tot onszelf en onze naaste. Leven volgens Gods wil is wat er werkelijk toe doet en wat de moeite waard is.
Mijn gebed is: “Leer ons zó onze dagen tellen dat wij een wijs hart verkrijgen. Moge de HERE, onze God, Zijn liefdevolle vriendelijkheid over ons uitstorten. Bevestig het werk van onze handen, zodat voor de korte tijd dat wij hier op aarde zijn ons werk effectief is en blijvend vrucht mag voortbrengen” (naar Psalm 90).
Mijn hoop is dat wij het beste uit ons leven hier op aarde mogen halen en gelukkig mogen zijn in het dienen en liefhebben van God en onze naasten.
En dat wij na mogen denken over wat werkelijk van waarde is in de tijd die ons gegeven is.
In Christus verbonden,

Oscar en Melina