Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – maart – 2021

  • door
Oscar en Melina van Eijk

Medestrijders,

We zijn alweer een paar maanden op weg in een nieuw jaar, maar het zijn nog steeds gekke tijden! Chaotisch, op veel manieren! Ik word soms bijna depressief van het kijken naar de televisie of lezen van het nieuws! Het is alleen maar negatief en pijnlijk nieuws wat je voorgeschoteld krijgt.
Ik zou willen dat het slechts een nachtmerrie was, maar nee… Het is de dagelijkse realiteit, waarin we moeten leven. Geen fantasie of nare droom, maar pure werkelijkheid!
We leven in een pandemie die voor onze generatie iets totaal nieuws is. Een wereldwijd virus waardoor talloze mensen hun leven verliezen!
Ontgoochelde regeringen die eigenlijk niet weten hoe ze verder moeten, maar koste wat kost proberen een zekere controle te houden. De inspanningen om levens te redden door allerlei veiligheidsmaatregelen af te kondigen, met daar tegenover demonstraties tegen alle beperkingen die worden opgelegd. En dat gebeurt niet alleen in Brazilië of in Nederland, maar verspreid over de hele wereld!
Werkloosheid, honger, bedrijven die failliet gaan, een toename van criminaliteit en geweld. En dat allemaal op grote schaal.
De wetenschap spreekt zichzelf tegen, is nauwelijks in staat om concrete antwoorden te geven! De hoge verwachtingen van het vaccin dat eindelijk is aangekomen! Maar tegelijk leven er zoveel vragen: Zal het de oplossing zijn? Is het veilig? En hoelang blijft het effectief? Wat kunnen de reacties zijn op middellange en lange termijn? Is het de moeite waard om de geprikt te worden of niet? Krijgen we met dit vaccin op de een of andere manier het merkteken van het beest? Injecteren ze ons met producten die onze genetica manipuleren?

Er zijn in deze tijd zoveel vragen, onzekerheden en complottheorieën die mensen kwellen. Het is niet alleen de pandemie die alle aandacht opeist. Landen raken in politieke crises, er zijn burgeroorlogen en staatsgrepen, vergiftigde mensen ruilen de waarheid voor de leugen en leugens voor de waarheid. Je ziet het terug in de veranderende normen en waarden, in een verkeerde voorstelling van seksualiteit, in de vervolging van christenen om het prediken van het evangelie, in het weghonen van mensen die opstaan voor Bijbelse waarden. Daarnaast verliezen veel mensen hun geloof in Jezus!
Hoewel veel christenen zich uitspreken tegen onrecht, vervolgingen en verloedering. En hoewel er nu vaccins zijn ontwikkeld in de strijd tegen de corona-pandemie, krijgen we nergens een garantie dat het vanaf nu beter wordt.
Er wordt ons geen zekerheid geboden. Slechts hoop dat het beter zal worden. Dat dit alles voorbij zal gaan en het leven binnenkort weer normaal wordt. Maar of deze verwachting waarheid wordt, of slechts een illusie zal blijken weten we niet.
Wat we wel weten is dat de Bijbel ons vertelt dat deze dingen zullen gebeuren en dat het in de toekomst nog erger zal worden! We hoeven niet negatief in het leven te staan, maar we moeten onze hoop en verwachtingen niet vestigen op regeringen, op mensen, op de politiek, op filosofieën of op de wetenschap! Deze gebeurtenissen bevestigen wat er over Jezus terugkeer staat geschreven. Wat is geschreven, wordt vervuld. En iedereen zal het zien. In feite is dit onze enige zekerheid en hoop: Jezus keert terug om ons, zijn bruid, te ontmoeten. Dan zullen wij voor altijd met Hem leven! Hoe heerlijk moet dit zijn. Je kunt je er geen voorstelling van maken. Al helemaal niet in een wereld die gebroken en vernietigd is door zonde!
Wat kunnen we, gezien deze tijden waar we in leven, doen?

  • Aanvaarden dat dit de realiteit is. En dat we ons niet aan deze wereld vast moeten klampen door onze hoop en verwachting te vestigen op de dingen van deze wereld.
  • Voorbereid zijn op de grote dag waarop de bruidegom zijn bruid komt ophalen! Versterk je in het geloof. Wees ten allen tijde waakzaam, om sterk te zijn tegen Satans aanvallen.
  • Niet alleen bidden, maar ook de liefde van God in praktijk brengen door mensen te bereiken die zonder hoop leven, die depressief zijn of geen hoop meer hebben. We moeten onze Heer Jezus aan de mensen voorstellen, en ze uitdagen om te ervaren hoe het is om Jezus te hebben als Heer en Heiland.
  • Uitkijken naar de grote dag van de Heer, waar alles anders zal zijn!

“Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren er niet meer, en de zee was er niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, van God, als een bruid die prachtig gekleed was voor haar man. Ik hoorde een krachtige stem die van de troon kwam en zei: “Zie, de tabernakel van God is onder zijn volk! God zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. God Zelf zal bij hen zijn. Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en er zal geen dood meer zijn, noch verdriet, noch huilen, noch pijn. Al deze dingen zijn voor altijd verdwenen ”. En degene die op de troon zat zei: “Kijk, ik maak alle dingen nieuw.” Openbaring 21: 1-5

In verbondenheid,

Oscar en Melina