Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – december – 2019

  • door

“… over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een Licht.”

In Handelingen 1 vers 8 staat: “U zult Mijn getuigen zijn (…) tot aan de uiteinden van de aarde”. Wat betekent dat eigenlijk? In Bijbelse zin verwijst “de uiteinden van de aarde” naar de hele wereld en naar alle mensen die op deze aarde leven.

Maar de uitdrukking kan voor iedereen weer andere associaties oproepen. Voor sommigen betekent het ergens ver weg van de beschaving. Voor de mensen die diep in het binnenland wonen betekent het de grote stad of de moderne wereld.
Ongeacht je interpretatie van het begrip, in die “uiteinden van de aarde” leven mensen. Rijk of arm, mensen met emoties, intellectueel vermogen, materiële, fysieke en geestelijke noden en behoeften. En als je hen ziet, wil je alleen maar helpen. Niet alleen materieel, maar ook geestelijk.

Als we bedenken dat door Adam iedereen zondaar is geworden, is ons ook duidelijk dat ieder mens de genade van de Here Jezus nodig heeft. Wie je ook bent en waar je ook woont. Alleen een ontmoeting met de Heer Jezus kan de levensgeschiedenis van de mens veranderen en geestelijke en lichamelijke gezondheid, een gevoel van zelfwaarde, financiële ontwikkeling en verzoening bewerkstelligen. Jezus, het Licht van de wereld, is gekomen om mensen de weg te wijzen en het echte leven te geven.

In 2 Korinthiërs 5:17 staat: “Daarom is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen.”
Als we aan het Woord denken, dat de waarheid is, kunnen we ons afvragen: wat willen we nog meer voor deze mensen? We willen dat ze het echte Leven ontvangen; dat hun geschiedenis veranderd wordt, want dat is waarvoor de Heer Jezus naar de aarde kwam!

Het is daarom ook fantastisch om de vele levensveranderingen te zien die hier de afgelopen maanden plaatsvonden in het binnenland, in de “uiteinden van de aarde”.
En daartoe heeft iedereen een roeping, want: “U zult Mijn getuigen zijn.”

Mattheus 1:21 zegt: “ … en u zult Hem de naam Jezus geven, omdat Hij Zijn volk zal redden van hun zonden.”
Dat is de reden dat we ook in 2020 onze focus op Jezus willen houden en over Hem willen vertellen aan iedereen die nog in duisternis leeft “in de uiteinden van de aarde.”

Wij wensen u betekenisvolle Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar toe!

Oscar en Melina van Eijk