Ga naar de inhoud

Br. Aart Langevoort, voorganger van de Pinkstergemeente te Stadskanaal vertelt:

  • door

Recht uit het hart.
Enkele weken terug had ik het voorrecht een reis te mogen maken naar Brazilie, in gezelschap van Oscar van Eijk (die mij steeds heeft vertaald), samen met zijn gezin. Het doel van de reis was: het werk van Nico en Trijnie beter te leren kennen, en daarnaast de gemeenten te bemoedigen met het Woord van God. Zeventien dagen lang hadden we een druk programma om zoveel mogelijk plaatsen te bezoeken en samenkomsten te houden. Het heeft mijn hart diep geraakt! Het is geweldig te mogen zien hoe kansloze kinderen, dankzij de semi-internaten, een kans wordt geboden om een menswaardig bestaan op te bouwen. Kleine kinderen, vaak nog baby’s, die komen uit gezinnen van de allerarmsten, krijgen in de semi-internaten voeding, kleding, lichaamsverzorging en onderwijs. Met als rode draad door al het werk heen, het heerlijke Evangelie van Jezus Christus, Redder van de wereld. Toen ik door de semi-internaten rondliep en er tekst en uitleg kreeg over de manier van werken, voelde ik een diepe bewogenheid en kreeg ik enorm respect voor al de leidinggevenden en medewerk(st)ers, die met zoveel liefde en aandacht (en dat stralen ze uit) deze kinderen een nieuwe toekomst geven, door hen met veel geduld te begeleiden en te onderwijzen.
Wanneer je dan een eetzaal binnenkomt en je ziet al die snoetjes van kinderen die genieten van een goed bereide maaltijd, dan branden er tranen in je ogen van dankbaarheid dat er hoop is en toekomst voor deze kinderen. En als je dan ook nog de baby’s en peuters ziet slapen op hun matrasjes in mooie veilige ruimten, kan ik alleen maar zeggen: “Dank u Heer, U bent ook hun Herder”.

Aart spreekt en Oscar vertaalt – Materlandia

De belangrijkste plaats heeft echter overal de gemeente, die het centrale punt is van al het werk er omheen. Het was een grote zegen om veel gemeenten te bezoeken en het Woord te mogen delen. Harten werden aangeraakt door de liefde van Jezus, en in veel (openlucht-)samenkomsten kwamen mensen naar voren om de Heer aan te nemen. Ook mochten we bidden voor de zieken en voor vervulling met Gods Heilige Geest. Prijs de Heer voor de vele aanrakingen die Hij gaf.
Wat mij ook erg aansprak is de warmte, liefde en saamhorigheid die er is onderling. Ondanks veel armoede en een eenvoudige manier van leven, zag ik bij mijn Braziliaanse broeders en zusters een geestelijke rijkdom die boven alles uitsteeg. Opmerkelijk is ook de betrokkenheid, liefde en bewogenheid voor Nederland. Twee landen, zo ver bij elkaar vandaan (10.000 km), en toch ook zo verbonden met elkaar door de liefde in Jezus Christus en door zijn Heilige Geest. Ik bemerkte een enorme dankbaarheid naar de uitzendende gemeente en de broeders en zusters, die bijdragen aan de projecten, waardoor zij geholpen worden. Ik ben erg dankbaar dat ik het werk van Nico en Trijnie van Eijk en hun kinderen, die zich inzetten voor het werk van de Heer, van dichtbij heb mogen meemaken en beter heb leren kennen.

Tot slot zou ik u willen oproepen om ook bij dit werk betrokken te blijven door uw gebed en financiele steun. Als voorganger van de Pinkstergemeente te Stadskanaal wil ik dit zendingswerk van harte bij u aanbevelen, en u bedanken voor uw gebeden en offers.

Aart Langevoort


Filippenzen 2:2-4:
“…maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een van streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf, en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen”.