Ga naar de inhoud

Bijbelschooldiploma’s uitgereikt

  • door
Zegenen van studenten

Al jaren hadden we de droom om onze werkers op te leiden in een fulltime bijbelschool. We hebben daar zelfs enkele keren een begin mee gemaakt, maar klaarblijkelijk was het nú pas – 4 jaar terug – de tijd van de Heer. (Dit niet te verwarren met de trainingsdagen voor onze werkers, die we regelmatig gedurende een midweek houden, met bijbelstudies, gebed en werkbesprekingen). Onlangs studeerden de eerste 4 leerlingen af van de Bijbelschool Berea in Sabinópolis, na vier jaar studie. Dat was een mijlpaal in de historie van het zendingswerk! De plechtigheid werd gehouden in een bomvolle kerk in Sabinópolis. Familieleden, vrienden, voorgangers en afgevaardigden uit de gemeentes waren aanwezig. Gedurende de 4 studiejaren zijn de jongelui begeleid en geobserveerd en hebben we gebeden dat ieder van hen op de plaats zou komen die God voor hen had, waar ze hun gaven en talenten zouden kunnen ontplooien; en ieder heeft z´n weg gevonden: Rogério Machado is met zijn gezin naar Guanhães verhuisd, en is nu onder leiding van Oscar voorganger van de gemeente aldaar; Danielle Lins is hoofd van de afdeling kinderwerk (in de zondagscholen, wijkcentra en dagverblijven), Daluz Gonzaga is hoofd van het Jeugdvormingscentrum in Sabinópolis, en Adriana Gomes is gemeentewerkster in Senhora do Porto, waar ze jeugd- en evangelisatiewerk verricht. Wij zijn de sponsors van de jongelui van harte dankbaar voor hun trouwe ondersteuning en gebed gedurende deze 4 jaar.
In totaal waren er 11 (interne) leerlingen op de Bijbelschool, waarvan er nu dus nog 7 bezig zijn met hun studie. Bidt U voor deze jongelui? Onderwerp van ons gebed is dat ze de juiste plaats vinden, en eveneens dat ze de juiste levenspartner zullen vinden waarmee ze samen de Heer gaan dienen.

AfgestudeerdenFoto: De voorgangers van de thuisgemeentes van de afstuderenden zegenen hen.
Foto: De jongelui die hun bijbelschooldiploma hebben gekregen.