Ga naar de inhoud

Bijbelschool nieuwe vorm

  • door

Sinds 2005 functioneert onder supervisie van Oscar de Bijbelschool in Sabinópolis met als doel leiders op te leiden voor de bestaande gemeenten, maar ook pioniers die gemeentestichtend werk willen doen. Verschillende jongeren zijn hier inmiddels afgestudeerd en hebben een plaats binnen de gemeenten gekregen. Tot nu toe was deze HBO opleiding intern, echter door verhuizing en huwelijk van verschillende leidinggevenden èn de behoefte van verschillende mensen die de opleiding wilden volgen, maar om wat voor reden dan ook niet intern konden, is besloten om de structuur te veranderen.
Inmiddels is er een nieuw leerplan opgesteld dat nu in alle gemeenten toegepast kan worden. De lessen worden gegeven in de avonduren en er wordt veel zelfstudie verwacht. Verder zullen de deelnemers op regelmatige tijden ook persoonlijk worden begeleid en geëvalueerd. De 2-jarige opleiding die verdeeld is in 9 modules kan nu gevolgd worden door iedereen die het verlangen heeft zich (verder) te laten toerusten om te dienen in de verschillende gemeenten. Er is goede belangstelling voor de opleiding.
Voordeel van de nieuwe structuur is dat nu ook echtparen en mensen met een vaste baan zich op kunnen geven.
Bid mee dat velen zullen worden toegerust en hun plaats in het Koninkrijk van God zullen mogen innemen om Hem te dienen.