Ga naar de inhoud

Bezoek uit Nederland

  • door

Deze zomer hadden we meerdere bezoekers uit Nederland die het zendingswerk wilden leren kennen en/of hun pleegkinderen wilden bezoeken. Ook kwamen onze vrienden Jan en Gisela Plugge weer 10 dagen tandheelkundige verzorging geven aan mensen die dit niet kunnen betalen. Ook brachten ze een cheque mee ter waarde van € 4000, een gift die ze hadden gekregen na een presentatie over ons zendingswerk bij de Rotary in Bodegraven. Daar zijn we geweldig blij mee! Een heel leuk gegeven was dat drie van de leerlingen tandtechniek met Jan en Gisela hebben meegewerkt aan het maken van gebitten, kronen, enz. De mensen die een behandeling krijgen zijn hen enorm dankbaar, want de staat van de meeste gebitten van mensen die geen tandheelkundige hulp kunnen betalen, is bedroevend! Veel van hen lopen met kiespijn, of hebben geen tand meer over. We vinden het geweldig dat we op deze manier ook kunnen getuigen van de liefde van de Heer voor deze mensen.

Foto: Jan en Gisela geven tandheelkundige hulp in Sabinopolis. De derde dame is Losangela, de tandarts die verbonden is aan het zendingswerk
Foto: Jan overhandigde Nico een cheque ter waarde van € 4000

Overhandiging van de gift van de roteryclub Bodegraven