Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – september – 2020

  • door

Bericht van Oscar

De Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming.
Psalm 116:5

Zachtmoedigheid, rechtvaardigheid en ontferming zijn eigenschappen van God.
Er zullen misschien mensen zijn die dit ontkennen of negeren, maar dat verandert niks aan wie Hij is.

In zijn bediening was Jezus te herkennen aan deze eigenschappen. In Zijn doen en laten liet Hij zien dat er verlossing was voor iedereen die berouw had van zijn zonden. Hij was rechtvaardig en hield zich aan de wet, maar Hij was ook barmhartig. Een mooi voorbeeld hiervan is wanneer een overspelige vrouw bij Jezus wordt gebracht (Johannes 8:1-11). Volgens de wet was ze de doodstraf waardig. Jezus ontkende dit niet.
Hij observeert op een rechtvaardige manier: “Degene onder jullie die geen zonde heeft, gooit de eerste steen”. Hij zegt niet dat ze beter of slechter is dan de mensen die haar bij Jezus brachten. Iedereen die ooit gezondigd heeft, verdient de dood, want het resultaat van de zonde is de dood (Romeinen 6:23), maar het geschenk van God is het eeuwige leven.

Jezus is barmhartig en zachtmoedig en biedt ook ons, net als die overspelige vrouw, vergeving aan en een eeuwig leven.

In de bijbel staan talloze voorbeelden van de vriendelijkheid, genade en barmhartigheid van Jezus in de tijd dat Hij als mens op aarde was. Hij gaf om mensen, vooral om de verdrukten, de mensen die werden gehaat of afgewezen, die in moeilijkheden zaten, mensen die pijn leden, die ziek en hopeloos waren… Hij zag de zwakheid en het lijden van mensen en Hij werd met ontferming bewogen. Dat betekent niet dat er vanaf dat moment geen pijn, verdriet, lijden of dood meer was!

Ook vandaag de dag is Hij nog steeds dezelfde. Ook in deze tijd van angst, paniek en onzekerheid en de constante aanwezigheid van lijden en sterven, is Jezus erbij. Vol ontferming! Hij is nog steeds de Heer!

We blijven niet gespaard voor pijn en verdriet. We krijgen te maken met moeilijke of verdrietige gebeurtenissen, waarvan we niet altijd begrijpen waarom ons dit overkomt. We zullen te maken krijgen met rouw of zelf komen te overlijden. Maar in dit alles mogen we weten dat God voor ons uit gaat, onze rechtvaardige, barmhartige en genadige Leidsman.

We bidden om troost, vrede en genade van de Heer voor iedereen die bij het zendingswerk betrokken is, en om moed en kracht om de zachtmoedigheid, rechtvaardigheid en ontferming van de Heer te tonen aan hen die het nodig hebben.

In Hem verbonden,

Oscar en Melina