Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – december – 2020

  • door

Geliefde medestrijders,

Bij het ouder worden komt het vaak voor dat de ogen minder worden en de hulp van een bril of contactlenzen noodzakelijk is. Sommige mensen kiezen er zelfs voor om de ogen te laten laseren. Ook ik (Daniel) heb steeds meer problemen met mijn zicht. Ik ben in afwachting van een nieuwe bril, waardoor ik straks geen last meer heb van bijziendheid, een cilindrische afwijking en verziendheid. Met behulp van multifocale glazen (waar je de eerste tijd behoorlijk aan schijnt te moeten wennen) hoop ik het zicht terug te krijgen. Ik hoop dat mijn bril snel klaar is, want het is worstelen om het computerscherm te zien en deze tekst te schrijven.

Dit doet me denken aan twee bijbelgedeelten die gaan over “zien”. De eerste is te vinden in Hebreeën 12: 1-2 (NBG), die ons aanmoedigt om “met volharding de wedloop te lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs.”
We worden niet alleen aangespoord om te gaan, maar om te gaan met een doel voor ogen, namelijk Jezus, onze leidsman en voleinder van het geloof. Het is erg moeilijk om “met volharding de wedloop te lopen” zonder het pad en het uiteindelijke doel goed te zien.

De tweede passage is te vinden in 2 Korintiërs 3:18 (NBV), waar staat: “Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.” Het is een prachtige tekst die de waarheid van persoonlijke verandering bevestigt, door na te denken over de luister van de Heer. En deze persoonlijke verandering vindt plaats op een bijzondere manier: de Engelse vertaling noemt het “steeds toenemende glorie” – met andere woorden, hoe meer we bezig zijn met geloofszaken, hoe meer we worden veranderd door een toenemende spiraal van glorie. Maar let op: We worden veranderd “naar Zijn beeld”, dat wil zeggen naar het beeld van degene die we aanschouwen of bekijken. Dit is niet zomaar een verandering, maar een reproductie van het beeld van Jezus in onszelf.

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus, voorgesteld door de baby in de kribbe, bezocht door de herders en magiërs uit het oosten. Het is een prachtige scène! Kerst is een van de favoriete feesten van onze familie. Het is een vreugde om de geboorte van Jezus te herdenken – een beeld van Gods grote liefde voor de mensheid, het sturen van zijn geliefde Zoon met één doel: de mensheid verlossen – want iedereen wordt uitgenodigd om in Christus Jezus te geloven en Hem als Heer en Redder te belijden.

De scène met de baby in de kribbe is echter niet compleet en dit gedeeltelijke beeld kan in onze geest vervormen wie Jezus werkelijk is. Dit kan ons doel van de wedloop veranderen. Dat kind dat werd geboren is de Koning der koningen, Heer der Heren, de Almachtige, die alle autoriteit in het hele universum heeft. In de gelezen teksten is Jezus “Heer” en “de leidsman en voleinder van het geloof”. In Hem (in Jezus) komen alle dingen in alle plaatsen en tijden samen (Efeziërs 1:10). Alle autoriteit behoort Hem toe (Matteüs 28:18 en Efeziërs 1: 20-21).

Jezus is veel meer dan het beeld van de baby in de kribbe. Het kan zijn dat we moeite hebben om goed te zien wie Hij is, waardoor we de wedloop niet succesvol lopen en onze verandering niet plaatsvindt. Misschien moeten we naar een ‘hemelse oogarts’ gaan om onze kijk op Jezus te corrigeren en op de juiste manier veranderd te worden naar een steeds toenemende glorie.

Laten we deze kerst gedenken dat God meer dan 2000 jaar geleden zijn Zoon naar deze aarde zond, zonder dat iets ons zicht op Jezus Christus, onze Heer en Heiland belemmert.

Fijne kerst met de rijke zegeningen van Jezus in 2021.

Daniel & Silene van Eijk