Ga naar de inhoud

Armoede weer toegenomen

  • door

In 2002 en 2003 is het aantal Brazilianen dat in extreme armoede leeft, toegenomen van 45 miljoen naar 47,4 miljoen. De economische groei die waargenomen werd tijdens het eerste jaar van president Lula heeft niet meegewerkt om dit percentage te verlagen.
(“Estado de Minas”, 15-10-2004) Foto: meer_armoede.jpg

Wat doet het zendingswerk? Wij kunnen geen politieke beslissingen veranderen of beinvloeden, wel kunnen we de “goede werken doen die God van tevoren voor ons bereid heeft”. (Efeze 2:10)

  • Het zendingswerk vangt ruim 1400 kinderen en tieners op; de meeste jongeren doen een middelbare schoolopleiding, enkelen studeren aan de universiteit. Zonder het zendingswerk hadden ze, net als vele anderen, al op jonge leeftijd moeten gaan werken en waren in de armoede terecht gekomen.
  • In totaal wordt met circa 800 gezinnen gewerkt, door middel van buurthuizen, huisbezoeken, hulp aan scholieren, kledingdistributie, volkstuinen en akkers, en bovenal…
  • Het evangelie wordt verkondigd. Er worden discipelen gemaakt in 13 gemeentes in Sabinopolis en de regio er omheen, een streek zo groot als de provincie Utrecht.