Ga naar de inhoud

Amerikaanse tieners evangeliseren in het binnenland

  • door


Gedurende tien dagen ontvingen we een groep van 17 tieners met vier leiders van de Redemptiongemeente in Greenville, met het doel te evangeliseren in het binnenland. Ons contact met deze gemeente bestaat al enige jaren, en ieder jaar bezoeken ze ons opnieuw:het ene jaar komt er een groep voorgangers voor onderwijs, het andere jaar een groep tieners om te evangeliseren. De Redemptiongemeente bekostigt de bouw van een multifunctioneel gebouw (semi-internaat – jeugdcentrum – wijkcentrum) in Paulistas.
De jongeren evangeliseerden in Materlandia, Paulistas en Rio Vermelho. Ze bezochten scholen, werkten in de openlucht, gingen huis-aan-huis rond en verzorgden diensten in de gemeentes.
In Rio Vermelho probeerde een spiritistische vrouw de openluchtsamenkomst te verstoren, wat echter niet gelukte. We zien al vruchten van dit werk: zeven mensen kwamen tot geloof, en een echtpaar dat wilde scheiden besloot samen te blijven en aan hun huwelijk te werken. Ze zijn nog niet bekeerd. Bid voor hen! foto: de tieners uit de Redemptiongemeente in actie