Ga naar de inhoud

ABN-Amrobank steunt sociaal project in Materlãndia

  • door

In Brazilië is de ABN-Amrobank gefuseerd met de Banco Real en opereert onder de naam “Banco Real ABN-Amro”?. Evenals andere grote firma’s steunt ze sociale projecten. Wie denkt in aanmerking te komen voor subsidie, en aan de voorwaarden voldoet, kan z’n project inzenden. Nildo en Elisabete, de leiders van het werk in Materlândia zonden in 2006 het project van het Jeugdcentrum in. Het wonder gebeurde: als enig project in Minas Gerais werd het uitgekozen voor subsidie. Er kwam bezoek van adviseurs van de bank, die zeer opgetogen waren over het programma van het Jeugdcentrum. Ook het gemeentebestuur van Materlândia had subsidie aangevraagd, en dit werd toegezegd, op voorwaarde dat ze hetzelfde programma zouden doen als in het Jeugdcentrum draait, en hetzelfde materiaal zouden gebruiken, en dat Elisabete de supervisie zou hebben. Al het materiaal wordt door de bank vermenigvuldigd en men heeft het zelfs meegenomen om in andere projecten die door hen ondersteund worden te worden gebruikt, inclusief het godsdienstmateriaal. Ook het gebruik van de Bijbel (vertaling ‘Het levende Woord’) werd goedgekeurd. In 2006 werd een subsidie gegeven van circa € 25.000,- en in 2007 komt een nog groter bedrag. Dit geld is bestemd voor materiaal voor de projecten zoals spelen, sportgelegenheden, het onderhoud van de gebouwen die worden gebruikt, etc. We zijn God dankbaar voor deze zegen! En ook stiekem een beetje trots op ónze Nildo en Elisabete die zo goed werken dat ze hiervoor in aanmerking kwamen!