Ga naar de inhoud

9e Jeugdcongres in Sabinopolis

  • door

Van 2 tot 5 februari (carnaval) vond het jaarlijkse jeugdcongres plaats in het conferentiecentrum Berea, in Sabinópolis. Er waren 82 jongeren, uit de IEMP-gemeentes in de regio. Het thema van het congres was “Christen-zijn in de postmoderne tijd.” De organisatoren van het congres (waarvan ik er een was) hadden van bamboe een “tunnel van de tijd” gebouwd. Alle jongelui moesten er door, om in de kapel te komen. In de tunnel waren met posters en oude voorwerpen historische periodes uitgebeeld, te beginnen bij de eerste eeuwen van het christendom, de hervorming, tot de moderne tijd. In de kapel kwamen de jongeren uiteindelijk in het postmoderne tijdperk, weergegeven met elektronische muziek, met posters, en teksten. Als opening werd een indrukwekkend dans en dramastuk opgevoerd, een analoog op Christus en de gemeente, door alle eeuwen heen, uitgebeeld door een dansgroep en een bruid en bruidegom.

De spreker van het congres was Natanael Flach, uit Mogi das Cruzes. De tekst was Rom. 12:2: “…met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.”

Hij bepaalde ons bij verschillende valkuilen in deze tijd: het voorspoed-evangelie, dat inspeelt op de tendens van “ik moet het goed hebben”. Het relativisme, waardoor alle bijbelse normen vervagen, het individualisme en het materialisme. Steeds werd alles getoetst aan Gods woord. Natanael riep op tot een leven naar Gods Woord, en niet naar de normen van de wereld. Ook waren er workshops, bijvoorbeeld over technologie, waarin de positieve en de negatieve kanten belicht werden van o.a. de virtuele wereld en het internet.

We hebben ontzettend veel geleerd. De jongelui werden opgeroepen om de Heer trouw te blijven, ondanks alle invloeden. Het is een geweldige uitdaging om christen te zijn, om verantwoord te leven en om een getuige te zijn op de plek waar God ons geplaatst heeft, in de postmoderne tijd.

Verslag van Marly Siqueira, hoofd van de Bijbelschool.

jeugdcongres