Ga naar de inhoud

160 jongeren vieren carnaval

  • door
Jeugdcongres - feest

Terwijl het ritme van de drums aanzwelt en de haast hypnotiserende cadans de uiterst schaars geklede mensen doet ronddraaien en dansen in een bont palet van allerlei kleuren, het zweet op de lichamen parelt en de drank rijkelijk vloeit, voltrekken zich op allerlei plaatsen taferelen waar een fatsoenlijk mens het schaamrood van op de kaken krijgt. Het carnaval is in volle gang en de meeste Brazilianen gaan deze dagen volledig uit hun dak. Het hele jaar hebben ze er naar uitgekeken en voor gespaard en nu gaan ze volledig los. Maar wat het hoogtepunt van het jaar voor hen moest worden, veranderd voor velen vaak snel in diepe ellende en na negen maanden zijn er wéér vele duizenden ongehuwde moeders bij, met alle gevolgen van dien. Vooral tieners zijn hier in groten getale de dupe van. Ze zijn in de volle kracht van hun leven, vol energie, vol idealen en dromen voor de toekomst en geven zich tijdens dit feest volledig over, op elk denkbaar gebied.

Hoe anders is het voor de meer dan 160 jongeren die dit weekend bijeengekomen zijn om deze misstanden te ontvluchten en op een geheel àndere manier uit hun dak te gaan! Uit alle kerken in de omgeving van Sabinópolis zijn ze gekomen, vaak samen met hun vrienden die God nog niet kennen, om een paar fantastische dagen te hebben van lofprijzing, aanbidding, bijbelstudie en sport en spel. Ze leren principes die de rest van hun leven ten goede zullen beïnvloeden. Ze nemen beslissingen die bepalend zullen zijn voor hun toekomst. Wat zijn we ontzettend blij met deze jongeren, die een nieuwe generatie gaan vormen, met stabiele levens, gebaseerd op bijbelse principes. Een leger dat de wereld ingaat om het koninkrijk van God te proclameren. Wat een kostbare levens!

Hoofdspreker op dit Jeugdcongres was Nico van Eijk. En hoewel hij inmiddels al enige jaren gepensioneerd is, zie je dat dat in het koninkrijk van God geen enkel verschil maakt, want op de einduitnodiging maakte 99% van de jongeren kenbaar dat ze 100% voor Jezus willen gaan en een getuige van Hem willen zijn. Ook hadden Nico en Trijnie gebeden om 10 jongeren die de Bijbelschool wilden gaan volgen. God verhoorde die gebeden; 10 jongens èn 4 meisjes gaven te kennen de Bijbelschool te willen volgen. Gemotiveerd gingen alle jongelui weer huiswaarts, terug naar hun vaak ongelovige en gecompliceerde families.