Alternatief carnaval

Ondanks de regen die 5 dagen lang met bakken uit de hemel viel, kwamen 190 jongeren elke dag enthousiast naar de worships en workshops van het Jeugdcongres. Terwijl half Brazilië helemaal opging in losbandige feesten, werden deze jongelui opgebouwd in hun geloof en toegerust tot actief discipelschap, want wat heb je aan prachtige preken als je het niet in de praktijk brengt? In alle kerken kunnen we de positieve invloed zien die dit congres op de jongeren heeft gehad!

Jeugdcongres - feestTerwijl het ritme van de drums aanzwelt en de haast hypnotiserende cadans de uiterst schaars geklede mensen doet ronddraaien en dansen in een bont palet van allerlei kleuren, het zweet op de lichamen parelt en de drank rijkelijk vloeit, voltrekken zich op allerlei plaatsen taferelen waar een fatsoenlijk mens het schaamrood van op de kaken krijgt. Het carnaval is in volle gang en de meeste Brazilianen gaan deze dagen volledig uit hun dak. Het hele jaar hebben ze er naar uitgekeken en voor gespaard en nu gaan ze volledig los. Maar wat het hoogtepunt van het jaar voor hen moest worden, veranderd voor velen vaak snel in diepe ellende en na negen maanden zijn er wéér vele duizenden ongehuwde moeders bij, met alle gevolgen van dien. Vooral tieners zijn hier in groten getale de dupe van. Ze zijn in de volle kracht van hun leven, vol energie, vol idealen en dromen voor de toekomst en geven zich tijdens dit feest volledig over, op elk denkbaar gebied.

Hoe anders is het voor de meer dan 160 jongeren die dit weekend bijeengekomen zijn om deze misstanden te ontvluchten en op een geheel àndere manier uit hun dak te gaan! Uit alle kerken in de omgeving van Sabinópolis zijn ze gekomen, vaak samen met hun vrienden die God nog niet kennen, om een paar fantastische dagen te hebben van lofprijzing, aanbidding, bijbelstudie en sport en spel. Ze leren principes die de rest van hun leven ten goede zullen beïnvloeden. Ze nemen beslissingen die bepalend zullen zijn voor hun toekomst. Wat zijn we ontzettend blij met deze jongeren, die een nieuwe generatie gaan vormen, met stabiele levens, gebaseerd op bijbelse principes. Een leger dat de wereld ingaat om het koninkrijk van God te proclameren. Wat een kostbare levens!

Hoofdspreker op dit Jeugdcongres was Nico van Eijk. En hoewel hij inmiddels al enige jaren gepensioneerd is, zie je dat dat in het koninkrijk van God geen enkel verschil maakt, want op de einduitnodiging maakte 99% van de jongeren kenbaar dat ze 100% voor Jezus willen gaan en een getuige van Hem willen zijn. Ook hadden Nico en Trijnie gebeden om 10 jongeren die de Bijbelschool wilden gaan volgen. God verhoorde die gebeden; 10 jongens èn 4 meisjes gaven te kennen de Bijbelschool te willen volgen. Gemotiveerd gingen alle jongelui weer huiswaarts, terug naar hun vaak ongelovige en gecompliceerde families.

Meire da Silva Santos‘Ik ben Meire da Silva Santos, 15 jaar en ik zit in de eerste klas van de middelbare school. We zijn met drie kinderen thuis en we hebben een hechte familie. Vanaf mijn 13e kom ik in het Jeugdvormingscentrum, sindsdien is het Jeugdvormingscentrum mijn tweede thuis geworden. Hier heb ik begripvolle leiders ontmoet, die niet alleen mijn schoolprestaties belangrijk vinden, maar die ook interesse hebben in mijn problemen en die meedenken in de beslissingen. Hier heb ik ook de God ontdekt die mijn ogen heeft geopend. Ik kom uit een religieus gezin, maar toch gaf mij dat geen voldoening en kende ik Jezus niet.

Via de site www.bem-br.org kregen we dit mooie bericht:
"Ik wil jullie m´n waardering uitspreken, want ik realiseer me hoeveel ik geleerd heb in het Jegudvormingscentrum in Materlândia. Op dit moment woon ik in São Paulo, ik ben getrouwd en ik heb een door God gezegend gezin. Ik kom zelf uit een ongelovig gezin, maar ik heb de Heer Jezus aangenomen als mijn Redder en ik heb Gods vrede in mijn hart. Ik dank mijn voorganger Nildo uit Materlândia, want hij heeft me bij de Heer gebracht, evenals alle andere leiders en leidsters, die me indertijd hebben gevormd en bijgestaan . God zegene  jullie allemaal, voor altijd. Ik zou jullie graag weer zien!
Hartelijke groet van Rony Aparecido dos Santos

Een van de jongeren van Arnouds jeugdgroep is Ezequiel, ( 28 ) zoon van (gepensioneerd) voorgangersechtpaar Noé en Geneçí Dias. Ezequiel volgde 4 jaar lagere school in het binnenland op de zendingsschool in Cismarias, toen zijn ouders daar werkten. Daarna werd hij opgevangen in het jongenshuis van de zending in Sabinópolis om de lagere en middelbare school aldaar te volgen. Ezequiel nam al vroeg de beslissing om de Heer toe te laten in zijn leven, had liefde voor het werk, en waar hij kon hielp hij in het zendingswerk mee, zoals op de boekhoudafdeling.

 
Monday the 25th. © Evangelische Zending Brazilië - Joomla Site Templates