Mensen uit het dorp vragen ons vaak om echtparenavonden te houden. De huwelijken onder ongelovigen zijn over het algemeen zeer slecht. Ook zijn veel jongelui drugsverslaafd. Om te werken onder de ongelovige dorpelingen nodigden we een bekende zendeling, Jaime Kemp, uit. Gedurende drie avonden sprak hij voor de echtparen: over het gezin, communiceren als echtpaar en over opvoeding. Er kwamen iedere avond ongeveer 120 echtparen, waarvan circa 80% niet tot de gemeente behoren! Drie echtparen spraken de wens uit de gemeentelijke echtparenavond te bezoeken. De laatste drie avonden sprak Jaime Kemp voor de jeugd. Er kwamen zo'n 180 jongelui, de meeste niet gelovig. Verschillende jongeren komen nu naar de gemeente.
Bid voor bekeringen onder de echtparen en de jeugd van Sabinopolis!
Jeugd uit de Redemption gemeente in actie

Gedurende tien dagen ontvingen we een groep van 17 tieners met vier leiders van de Redemptiongemeente in Greenville, met het doel te evangeliseren in het binnenland. Ons contact met deze gemeente bestaat al enige jaren, en ieder jaar bezoeken ze ons opnieuw:het ene jaar komt er een groep voorgangers voor onderwijs, het andere jaar een groep tieners om te evangeliseren. De Redemptiongemeente bekostigt de bouw van een multifunctioneel gebouw (semi-internaat – jeugdcentrum - wijkcentrum) in Paulistas.
De jongeren evangeliseerden in Materlandia, Paulistas en Rio Vermelho. Ze bezochten scholen, werkten in de openlucht, gingen huis-aan-huis rond en verzorgden diensten in de gemeentes.
In Rio Vermelho probeerde een spiritistische vrouw de openluchtsamenkomst te verstoren, wat echter niet gelukte. We zien al vruchten van dit werk: zeven mensen kwamen tot geloof, en een echtpaar dat wilde scheiden besloot samen te blijven en aan hun huwelijk te werken. Ze zijn nog niet bekeerd. Bid voor hen! foto: de tieners uit de Redemptiongemeente in actie
Medestrijders,Straat evangelisatie

Jezus zei: "Zie, de velden zijn wit om te oogsten". Dit woord is deze dagen weer in vervulling gegaan, en we willen u laten delen in onze blijdschap hierover. We hadden in de maand Juni een groep jongelui (25) van een zustergemeente uit Amerika op bezoek, die samen met onze jeugd 12 dagen geevangeliseerd hebben, op scholen en pleinen, huis aan huis en in de gemeentes. Een wonder gebeurde! Bijna duizend mensen namen een beslissing voor de Heer. Geweldig! Nu is ook uw gebed nodig, zodat het zaad dat gezaaid en opgekomen is, niet verloren zal gaan, zoals in de gelijkenis van de zaaier. Dat de gemeentes wijsheid zullen hebben om het op te pakken en de mensen tot discipelen te maken. We brengen dank aan God voor Zijn trouw en goedheid. Wat is Hij groot en machtig; Hij is de Absolute.

Gods rijke zegen toegewenst.

Uw Nico en Trijnie.
 
Tuesday the 21st. © Evangelische Zending Brazilië - Joomla Site Templates