Straat evangelisatieHet was zondagmorgen en de zondagsschool zou beginnen. De leidster stond in de deuropening van de kerk om de kinderen die binnenstroomden welkom te heten toen ze op straat een meisje reikhalzend toe zag kijken met een duidelijk verlangen om ook binnen te komen.
“Waarom kom je ook niet binnen om mee te doen?”
“Ik wil heel graag, maar mijn moeder heeft het me verboden”

Als je op een creatieve manier de kinderen en tieners uit je buurt met het evangelie wilt bereiken en bekend wilt maken met de kerk, kleed dan op vrijdagavond een paar mensen van je team aan als clown en ga deur aan deur om elk kind persoonlijk uit te nodigen voor een speciale zaterdag. Dat is wat Cristian, afgestudeerd bijbelschoolstudent, samen met de jeugdleiders van de kerk in Rio Vermelho ondernam.
De dag begon met de “Rua de Alegria” (blijdschapsstraat) en iedereen van de jeugdgroep van de kerk hielp mee. De hele straat vóór de kerk was afgezet en er waren allerlei activiteiten waar de kinderen aan mee konden doen. Er kwamen 40 kinderen en zelfs 10 volwassenen op af. En wat hèbben ze genoten! Je zag alleen blijde gezichten. Tussen de middag was er een eenvoudige maaltijd en ’s middags werden in de kerk prachtige bijbelverhalen aanschouwelijk verteld waar iedereen vol aandacht naar luisterde. De meesten waren nog nooit in de kerk geweest! Na afloop werd iedereen uitgenodigd voor de zondagsschool en de volgende dag waren daar 10 nieuwe kinderen aanwezig.
Zoals bovenstaand verhaal over het kind dat niet mee mocht doen laat zien, zijn er echter nog regelmatig vooroordelen te overwinnen. Maar de kerk is vastbesloten om iedereen in de wijk de gelegenheid te blijven geven om kennis maken met de liefde van God. Binnenkort gaan ze een activiteit organiseren specifiek voor echtparen.

Pasgeleden was er op een avond een grote straatactie in Materlândia, waar Nildo en Bete, beiden opgegroeid in het Kindercentrum, pastors zijn. De gemeente vierde namelijk haar 39ste verjaardag. Deze gebeurtenissen worden hier vaak uitbundig gememoreerd, want dat is weer een reden om de dorpelingen uit te nodigen en kennis te laten maken met de blijde Boodschap!
Er was een groot podium voor het Kindercentrum geplaatst, waar allerlei activiteiten plaats vonden. Er werd een film over het werk vertoond en jongelui beeldden door middel van dans, drama en getuigenis uit hoe in al die jaren mensenlevens waren veranderd.
Nico, als pionier van de kerk in Materlândia, bracht het Woord. Ook werden al de pastors, die er in de loop der jaren hadden gediend, in het zonnetje gezet.
Om half elf – de temperatuur was inmiddels gedaald tot 9 graden en iedereen zat te bibberen van de kou – werd jong en oud getrakteerd op heerlijk hete koffie, zoete melk en allerlei hapjes.

Deze bestuurder werd slechts 23 jaar...De EZB is een dynamische organisatie die al meer dan 43 jaar een streek zo groot als de provincie Utrecht bereikt met de blijde boodschap van het evangelie. Vele mensenlevens zijn intussen veranderd, maar er zijn veel mensen die nog van Gods verlossingsplan moeten horen.
Waren 4 decennia lang de grootste uitdagingen: armoede en ziekte, nú is het drugsgebruik een steeds groter wordend probleem, terwijl drankmisbruik, overspel en mishandeling nog steeds voortwoekeren zowel bij rijk als arm.
Zo werd Sabinópolis onlangs opgeschrikt door een reeks tragedies die in slechts één weekend tijd plaatsvonden: 3 ernstige auto-ongelukken met dodelijke afloop (alle drie de bestuurders waren dronken en overschreden de snelheidslimieten op absurde wijze), een caféruzie waarbij de een de ander doodschoot, en 2 gevallen waarbij een echtelijke ruzie uitliep op het doodsteken van de partner, waarbij tevens een nog ongeboren kind de dood vond; ook hier waren drank, drugs, jaloezie en overspel de oorzaken.
Wat een bestaan zonder hoop; wat een verspilling van kostbare mensenlevens!


Foto: Deze bestuurder werd slechts 23 jaar…

Lectuur verspreiden op straatGuanhães is de hoofdstad van onze regio. De plaats is overwegend rooms katholiek en de mensen sluiten zich af voor het evangelie. Deels omdat de evangelische kerken te plaatse een slecht getuigenis brengen en vooral geld vragen. Christenen zijn het mikpunt van spot. De jonge zendingsgemeente in Guanhães telt circa 30 leden.
Om de gemeente meer bekendheid te geven en het ware evangelie te verkondigen organiseerden we samen met ongeveer 40 leden van de IEMP uit Belo Horizonte een weekeind vol speciale activiteiten. Op vrijdagmiddag begonnen we op een school met een kinderprogramma voor 280 kinderen en 30 medewerkers. We vertelden door middel van clowns, muziek en dans over de liefde van God en de verandering die Hij kan brengen in je leven.

Nildo, de voorganger van de gemeente in Materlandia, vertelt over “Project Cloe”.
Dit project werd geboren in de harten van een groep jongelui uit de gemeente in Materlandia die het verlangen had het Evangelie te verkondigen in nog onbereikte buurtschappen rondom onze woonplaats. Maar hoe moesten ze daar komen: er was geen vervoer, en naar sommige streken niet eens een weg. Ze besloten het per fiets te doen!

 
Tuesday the 21st. © Evangelische Zending Brazilië - Joomla Site Templates