Een 30-tal kinderen van de zondagschool van Vrije Baptisten Gemeente De Brug te Hoogeveen deed onlangs mee aan een sponsorloop die na de samenkomst gehouden werd op het plein bij de kerk.
Mooi weer, vrolijke mensen en een prachtig resultaat: in totaal werd € 1305,00 bijeen gelopen voor de verspreiding van kinderbijbels in Santa Bárbara, een piepklein gehucht midden in de bush, waar voornamelijk afstammelingen van de negerslaven wonen. Het geld wat overblijft gaat naar de andere twee gemeenten in het binnenland: Corrego Doce en São Roque.

Sponsorloop Hoogeveen

Outreach“Toen hij nog heel jong was, raakte hij aan de drank en hij heeft z’n hele verdere leven dronken op straat geleefd, tot hij 6 jaar geleden hier terecht kon”. Een van de medewerksters van het eenvoudige bejaardenhuis in Paulistas laat het medische team dat een aantal van de bejaarden komt onderzoeken de kamer binnen van senhor João*, die als een ingeteerd hoopje mens ligt te brabbelen in z’n bed. Hij kan nauwelijks meer bewegen, heeft moeite met eten en is vanwege de drank inmiddels ook praktisch blind geworden. Het team checkt de patiënt en geeft het personeel medisch advies. Daarna checken ze de andere 11 bejaarden van de kleinschalige ouderenopvang.

De kerk uit Belo Horizonte, die voornamelijk uit studenten en fulltime werkende echtparen bestaat heeft dit weekend apart gezet om de gemeente in Paulistas te versterken. Best een groot offer als je weet dat de reis hierheen zo’n 5 uur in beslag neemt. Doel van de reis: mensen bereiken met Gods liefde door die op zeer praktische wijze te laten zien.
Hoewel er maar 70 leden aan deze reis deel konden nemen, zette de gehele kerk zich tijdens de weken van voorbereidingen in om diegenen die op pad gingen goed toe te rusten.

Outreach 2Heel gericht werden de inwoners van Paulistas uitgenodigd voor verschillende activiteiten omlijst met lekkere hapjes en drankjes. Dat was een hele organisatie: de mannen nodigden 50 mannen uit het dorp uit en boden hen een barbecueavond aan, de vrouwen benaderden 50 vrouwen voor een gezellige lunch, de jongelui verzamelden 50 jongelui om een goede film te kijken met hot dogs en frisdrank, en voor de kinderen werd er een speciaal programma op het dorpsplein georganiseerd met popcorn en ranja. De weduwen nodigen 25 weduwen uit voor een creatieve avond en serveerden koffie, thee, taarten en koekjes, drie psychotherapeuten van de kerk gaven gratis consulten aan mensen met emotionele problemen die zich daarvoor hadden aangemeld, terwijl het medische team naar het bejaardenhuis ging. Ieders gebed was: “Heer, breng de mensen en spreek ze aan door de liefde die we ze in uw naam willen betonen”
Hoewel de regen met bakken uit de hemel stroomde, druppelden de genodigden een voor een binnen op de verschillende locaties. Een hele beweging in zo´n klein dorp! Er kwamen zelfs mensen die niet waren uitgenodigd, maar iedereen was welkom.
Elke activiteit was doorspekt met indrukwekkende getuigenissen, waaraan velen zich konden spiegelen en zo hoorde elke genodigde over het hoop brengende Evangelie, at lekker en voelde de liefde van de christenen voor hen. Dat maakte indruk!
Outreach 3Naar de feestelijke samenkomst op zondagmorgen kwamen zoveel mensen dat niet eens iedereen in het gebouwtje paste. Een grappige onderbreking tijdens die kerkdienst was toen plots een muis tussen de voeten van de mensen door trippelde ....
Na de samenkomst werden 80 gezinnen gezegend met een door de gemeente van Belo Horizonte gedoneerd voedselpakket.
De outreach heeft grote impact op het dorp gehad en veel vooroordelen over “de christenen” weggenomen, waardoor er grotere openheid ten opzichte van het evangelie is ontstaan.

*gefingeerde naam ter bescherming van de identiteit van de patiënt

AugustinoEen paar maanden geleden was er diep in het binnenland een openluchtsamenkomst. Ondanks dat het bijzonder warm was en de wind vlagen stof langs blies, was het een feest. De eenvoudige mensen die uit de gehuchten samengekomen waren onder de schaduw van een grote boom, zongen God lof toe en luisterden die middag aandachtig naar het evangelie. Allerlei mensen zaten zo bij elkaar: gelovige, maar ook ongelovige mensen die nog leven in de duistere ellende van een occulte wereld.

Ook senhor Augustino van 80 was er die middag bij. Hij leek wat afwezig, de buren hadden hem uitgenodigd en dit verzetje die het eenzame en eentonige bestaan in het binnenland een beetje doorbrak sprak hem wel aan.
De weken erná werd deze bejaarde weduwnaar weer regelmatig bezocht door zijn buren - die in het dunbevolkte binnenland overigens een kilometer verderop wonen - die hem altijd wat helpen in huis en hem regelmatig over het Woord van God vertellen. En het wonder geschiedde: senhor Augustino nam de genade aan die God zo liefdevol aan alle mensen aanbiedt! En: hij was zó enthousiast dat hij meteen ook maar gedoopt wilde worden in de woest stromende rivier vol rotsblokken die in de diepte langs zijn huis stroomt. De wijsheid gebood om dat maar niet te doen, maar pasgeleden werd hij op het conferentiecentrum van de zending samen met nog 18 anderen (waarvan meer dan de helft uit jongeren bestond) gedoopt - in schoon, stilstaand water.
Een dezer dagen gingen we nog "even" bij hem op bezoek, waarbij we zo nu en dan door bijna een halve meter diepe modderpoelen moesten rijden om er te komen. Wat zag deze man er totaal anders uit. De blijdschap straalt van hem af!

Augustino NuWat een kostbare schat heeft God ons door middel van het levensveranderende Evangelie gegeven. Momenteel is er in de gemeenten iets heel bijzonders gaande: er komen veel buitenkerkelijke belangstellenden en er zijn de afgelopen maanden al rond de 20 mensen tot geloof gekomen.

EvangelisatieTrijnie schrijft: 's Zaterdagsmorgens in alle vroegte vertrokken de ruim twintig gemeenteleden van onze kerk in Belo Horizonte met als doel een van de gemeenten in het binnenland te versterken door evangelisatie en bemoediging.
In de middag kwamen we - na een reis van 250 km - aan in het dorpje Senhora do Porto en werden opgewacht door voorganger Vicente en twee enthousiaste vrouwen die in het Kindercentrum een heerlijke maaltijd voor ons hadden bereid. 's Middags hadden we een evangelisatie-evenement in de kern van het dorp: twee meisjes gingen als clown verkleed kinderen verzamelen op het plein, om daarna het verhaal van het "Boek zonder Woorden" te vertellen. De andere gemeenteleden deelden huis aan huis aantrekkelijke boekjes uit die ons gratis ter beschikking waren gesteld door het Braziliaanse Bijbelgenootschap, terwijl de bewoners tevens uitgenodigd werden voor de feestelijke samenkomst 's avonds in het nieuwe kerkgebouw.
En het wérd een feestelijke avond, met getuigenissen, zang, en een krachtig woord van Nico. Moe maar verheugd gingen we die avond laat de bus weer in, om naar Sabinópolis door te reizen, waar we de nacht doorbrachten in het Conferentiecentrum van de zending.
De volgende dag hadden we hetzelfde evangelisatie-evenement gepland op een van de pleintjes in Sabinópolis. Helaas was het miezerig weer waardoor er niet veel mensen op straat waren, en al helemaal geen kinderen. Ondanks dat lieten we het programma gewoon doorgaan en het bijzondere was dat er een oudere man bleef stilstaan om aandachtig te luisteren. Hij was vele jaren geleden chauffeur geweest op een van de vrachtauto´s van de zending. Nico sprak hem aan - hij had al vaker eens een gesprek met hem gehad - maar deze keer was hij echt geraakt en nam hij de Heer Jezus aan als zijn Verlosser. In de hemel was er blijdschap over een zondaar die zich bekeerde, en ook wij verheugden ons!
Blij en voldaan reisden we dezelfde dag weer terug naar Belo Horizonte, waar we ?s avonds laat aankwamen. Het was een korte zendingsreis, omdat de meeste deelnemers alleen in het weekend vrij zijn, maar we besloten dat het de moeite waard was geweest en dat we dit als gemeente vaker willen doen.

Samentkomst PasenDe gehele maand maart stond in het teken van Pasen. In de kerk werden zowel de leid(st)ers van de zondagschool als van het Kindercentrum toegerust om dit thema te behandelen.
Zo werden in het tehuis tijdens de bijbeluurtjes elke dag de verhalen verteld en werd er over gezongen. Hoe deze boodschap indruk maakte op de kinderen werd na 3 weken duidelijk: het was zo bijzonder om de grootste vechtersbazen in plaats van erop los te slaan, bezig te zien om het verhaal van Pasen aan anderen te vertellen!
Elk jaar weer is in deze tijd verbetering in het gedrag van de kinderen te bemerken en zelfs de behoefte om dit verhaal aan anderen te vertellen.
De maand werd afgesloten met een feestelijke samenkomst met de kinderen en hun ouders, waarbij iedereen een mooie kaart met bijbeltekst mee kreeg.

 
Tuesday the 21st. © Evangelische Zending Brazilië - Joomla Site Templates