Diploma uitreikingEind maart studeerde de laatste groep studenten van de fulltime Bijbelschool af. Zoals we onlangs al schreven, is de interne opleiding inmiddels vervangen door een parttime cursus, waarbij meer mensen tot leiders getraind kunnen worden in de kerken. De vier afgestudeerde jongeren zetten zich momenteel in hun eigen gemeente in.

Sinds 2005 functioneert onder supervisie van Oscar de Bijbelschool in Sabinópolis met als doel leiders op te leiden voor de bestaande gemeenten, maar ook pioniers die gemeentestichtend werk willen doen. Verschillende jongeren zijn hier inmiddels afgestudeerd en hebben een plaats binnen de gemeenten gekregen. Tot nu toe was deze HBO opleiding intern, echter door verhuizing en huwelijk van verschillende leidinggevenden èn de behoefte van verschillende mensen die de opleiding wilden volgen, maar om wat voor reden dan ook niet intern konden, is besloten om de structuur te veranderen.
Inmiddels is er een nieuw leerplan opgesteld dat nu in alle gemeenten toegepast kan worden. De lessen worden gegeven in de avonduren en er wordt veel zelfstudie verwacht. Verder zullen de deelnemers op regelmatige tijden ook persoonlijk worden begeleid en geëvalueerd. De 2-jarige opleiding die verdeeld is in 9 modules kan nu gevolgd worden door iedereen die het verlangen heeft zich (verder) te laten toerusten om te dienen in de verschillende gemeenten. Er is goede belangstelling voor de opleiding.
Voordeel van de nieuwe structuur is dat nu ook echtparen en mensen met een vaste baan zich op kunnen geven.
Bid mee dat velen zullen worden toegerust en hun plaats in het Koninkrijk van God zullen mogen innemen om Hem te dienen.

Enkele weken geleden studeerden 6 jongelui af aan de Bijbelschool. Ze hebben drie jaar intern de lessen gevolgd en liepen een jaar stage in een gemeente. Het was hartverwarmend om deze toegewijde jonge mensen te zien, die hun leven willen geven aan het dienen van God en hun medemensen. Oscar, als hoofd van de Bijbelschool, leidde de plechtigheid en de zaal was zo vol dat er zelfs mensen buiten stonden te luisteren. Alle zes werken ze inmiddels mee in een van de gemeentes.

Op wegEen aantal bijbelschoolstudenten gaan weer een periode op stage. Ze zullen de kerken gaan dienen met wat zij de afgelopen periode hebben geleerd. Sommigen gaan werken met tieners en jeugd, anderen met kinderen en weer anderen willen de onbereikten bereiken. Allen zullen worden gecoacht door de plaatselijke pastor. Het zal een periode worden met ups en downs, maar ook een tijd waarin ze veel zullen gaan leren. Wilt u voor hen bidden?

MarliDe zomervakantie zit er weer op in Brazilië en de Kindercentra draaien weer op volle toeren. Maar voordat dit zover was, heeft het voltallige personeel van de 7 Kindercentra weer de jaarlijkse toerustingsweek voor de sociale afdeling doorlopen, georganiseerd door de maatschappelijk werkster Denise en haar team.
De week zat boordevol interessante workshops als: veilige werkomgeving, EHBO, opvoeding, ontwikkelingspsychologie van het kind, teambuilding en jaarplanning, en speciaal voor de kokkinnen: voedingsleer en kooklessen. Ook ontspanning en een bonte avond ontbraken niet.
Dat de week ook nu weer een succes was, blijkt uit de reacties van de deelnemers:
‘Ik heb veel geleerd en ben enthousiast’, ‘Verfrissend en nog beter toegerust om mijn werk goed te doen’, ‘Mijn visie is verbreed en ik heb meer creativiteit om weer aan de slag te gaan!’

Het bijzondere van onze hulpverleningsprojecten is, dat zeker één derde van alle 86 deelnemers zelf is opgegroeid in de kinderhulpprojecten, en zich nu voor 100% inzet voor de minderbedeelden.
Eén van hen is Marli (40). ‘We hadden thuis 9 kinderen. Toen ik drie was liet mijn vader ons in de steek en daarom moest mijn moeder elke dag al om vier uur op pad om naar de boerderij te gaan waar ze 14 uur lang moest werken. Wij bleven dan alleen in de hut van takken en leem, omdat er niemand was die op ons kon passen. Mijn oudere broers en zusjes gingen bedelend langs de deuren om wat melk en brood voor ons te vragen. Soms scharrelden we wat buiten, maar speelgoed hadden we niet. Ook was er geen stromend water of elektriciteit. Het waren bijzonder moeilijke tijden voor ons allemaal.
Training werkersTótdat we hoorden dat de jongste 6 kinderen naar het kinderdagverblijf mochten. Wat een feest was dat! Elke dag onder de douche, heerlijke maaltijden, nooit meer honger, echt speelgoed om mee te spelen, lieve ‘tantes’ die voor ons zorgden, en toen we groter werden mochten we allemaal naar de beste school van het dorp. Toen ik ouder werd mocht ik naar het Tienercentrum en liep ik stage in de kinderprojecten. Ons geluk kon niet op toen mijn moeder ook nog een baan kreeg in de keuken van het kinderdagverblijf.
Nadat ik klaar was met mijn opleiding kon ik terecht als betaalde kracht in de kinderprojecten en nu werk ik in Senhora do Porto als hoofdleidster van het kinderdagverblijf. Een van mijn zussen werd secretaresse en een van mijn broers heeft nu een eigen bedrijf. Ons leven is 100% veranderd en heeft zin gekregen. Ik moet er niet aan denken wat er met ons gebeurd zou zijn als er geen kinderdagverblijf was geweest. Ik ben God bijzonder dankbaar!’

Foto rechts: Marli

 
Friday the 6th. © Evangelische Zending Brazilië - Joomla Site Templates