kinderkerstfeestDe kracht van licht
“Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft” Joh. 12:46

Afgelopen zondagavond, de kerk zat juist vol mensen die net het eerste lied hadden ingezet, viel de stroom weg in het hele dorp. Opeens kon je geen hand meer voor ogen zien. Tot iemand op het lumineuze idee kwam het licht van z’n mobieltje aan te doen. Een piepklein lichtje, maar opeens was de totale duisternis verdwenen! Indrukwekkend dat licht, hoe klein ook, altijd weer de duisternis verdrijft.
Deze maand staan we tijdens het Kerstfeest weer stil bij de geboorte van Jezus, die kwam om ons te redden van onze zonden. Hij is het Licht dat wil schijnen in de duisternis van wanhoop en ellende.
Jesaja profeteert over de Messias: “Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.” 
Jezus is het Licht dat nog steeds schijnt in de duisternis van een wereld in chaos als gevolg van de zonde. De duisternis verblindt mensen, zodat ze dit schitterende Licht niet kunnen zien. Of ze zien het wel, maar ze wijzen het af en tasten nog liever rond in de duisternis van een ellendig leven, dan zich over te geven aan Degene die zegt: “Ik ben het Licht van de wereld”.
Jezus biedt ons echter een leven aan vol vrede, vreugde en veiligheid. En dat kunnen wij hier dagelijks om ons heen zien: mensen die leefden in de duisternis, zonder hoop, dromen of gevoel van eigenwaarde, maar die vrij werden van het rijk der duisternis. Hun zonden werden vergeven en zij stralen nu van blijdschap en ze weten zich geliefd door het Licht dat in de wereld kwam: Jezus.
Als dat Licht in je leven komt kun je door een donker dal gaan waar “de schaduw van de dood” je met holle ogen aanstaart, maar omdat de Heer, het Licht van de wereld, bij ons is hoeven we niet te vrezen. Wat een troost en vreugde! 
God roept echter ook óns op om een stralend licht te zijn dat de duisternis om ons heen verdrijft, net zoals dat enkele lichtje van die mobiele telefoon in het donkere kerkgebouw. 
Dit is de roeping van de kerk, maar ook van elk van ons: het licht van de Lichtbron uitstralen, daar waar we zijn geplant te midden van deze donkere wereld.
Heb jij je licht in deze wereld laten schijnen voor de mensen, zodat ze je werken kunnen zien en de Vader die in de hemel is kunnen verheerlijken? 
Moge dit onze allerdiepste wens zijn!

Namens het gehele team: een blij Kerstfeest en een schitterend jaar vol van LICHT!

Oscar en Melina van Eijk

Als ik de eetzaal van het Kindercentrum binnenstap, komt er vanuit het niets een piepklein meiske blij op me afgerend. Ze slaat haar beide armpjes om me heen. Ja, en wat doe je dan? Optillen natuurlijk! Ze straalt helemaal en begint gelijk aan mijn baard te plukken en plekjes aan te wijzen op mijn gezicht: “Wat is dit? Heb je je hier pijn gedaan?” Het duurt niet lang of er komt nog een kleintje naar me toe, verlangend kijkt ze naar me op en ik ontdek dat ik gelukkig nog een arm vrij heb. Dus daar sta ik dan met twee kleine dametjes op mijn armen. Ze lachen van oor tot oor, en ik niet minder! En weet je, als ik in hun oogjes kijk dan gebeurt er iets binnenin mij…
Ik vergeet opeens de dingen die ik vanmorgen in de krant las over de wereldpolitiek, de naïviteit van ons kabinet en de vraag of onze kinderen hun sinterklaasfeestje met een zwarte piet, een grijze piet of zogenaamde roetveegpiet mogen vieren. Ik vergeet voor een moment de dreiging van een nieuwe Koude Oorlog en de onlusten in het Midden-Oosten…
Want weet je, als ik in die lieve oogjes kijk die me zo blij en verwachtingsvol aankijken, dan krijg ik weer hoop. Dan kan ik het allemaal weer geloven! Dan weet ik dat er nog een toekomst mogelijk is voor deze twee kleine mensjes die dankzij de liefde van God weer kunnen lachen, spelen en dromen…

Wat zijn onze zekerheden?
In Brazilië leven we steeds meer in onzekere tijden. Corrupte politici, een onzekere economie, naast een geestelijke strijd waarbij christelijke normen en waarden op het spel staan. Zo wordt er in de regering druk nagedacht over het wettelijk toestaan van abortus.
In oktober wacht ons weer een presidentsverkiezing, waarbij de kandidaten stuk voor stuk discutabel zijn. De gezondheidszorg en het onderwijs gaan gebukt onder grote corruptie. 
Steeds meer politici zijn bezig om zichzelf te verrijken in plaats van de subsidies door te geven aan de organisaties waar ze voor bestemd zijn. Ook in onze sociale projecten ondervinden we dat. Zo ontvingen we vorige week een telefoontje van het gemeentehuis, waarin ons verteld werd dat men de rijkssubsidies voor onze kindercentra vanaf augustus niet meer uitbetaalt, omdat de overheid het geld niet zou hebben overgemaakt naar hen. Hoeveel hiervan waar is weten we niet. 
Ook enkele andere gemeenten waar onze kindercentra staan lopen al maanden achter met de subsidies waar onze projecten recht op hebben en voor een groot deel afhankelijk van zijn.

We leven in een gebroken wereld, gedomineerd door het kwade. Zelfs de Bijbel leert ons al dat we ons vertrouwen niet in mensen moeten stellen.

Waar halen we onze zekerheid dan wél vandaan?

  • Johannes 15:5 zegt: “Zonder Mij kun je niets doen”
  • 1 Korintiërs 3:9 leert ons dat wij medewerkers zijn van God. Dit impliceert dat wij mogen woekeren met de talenten die Hij ons heeft toevertrouwd, maar dat Hij de eindverantwoording heeft.
  • Ons leven op aarde is tijdelijk, ons echte thuis is in de hemel (2 Kor. 5), wat inhoudt dat wij geen gerechtigheid hoeven te verwachten van een onrechtvaardige wereld.


We zijn door God geroepen met een doel:

  • Om het evangelie te prediken en mensen te onderwijzen vanuit Gods Woord (Mat. 28:18-20).
  • Om de ander lief te hebben als onszelf (Mat. 22:39) en die liefde daadwerkelijk in de praktijk te brengen en ons hart niet toe te sluiten voor de mensen die gebrek lijden (1 Joh. 3:17,18).
  • Zorgen voor wezen en weduwen (Jac. 1:27)


Dit is de wens van ons hart! Wij willen graag doorgaan om datgene waartoe God ons geroepen heeft tot het einde voort te zetten.
Wij vragen u om in gebed naast ons te staan, juist in deze onzekere tijden. Dat Gods onmisbare vrede onze harten zal bewaren!

In Hem verbonden,

Oscar en Melina van Eijk

Al vele jaren heeft u het logo van de Evangelische Zending Brazilië gezien op ons briefpapier, de enveloppen, de folders en de Braziliaanse Berichten. 
Onlangs hebben we besloten dit logo te vernieuwen en het resultaat mag er zijn! Vanaf nu gaan we dit zowel in Nederland als Brazilië op al onze communicatie gebruiken. 

 Logo Oudwordt voortaan Logo Nieuw

Foto kinderenSoms vraag ik me af...

... in hoeverre statistieken en getallen echt de moeite van het bekijken waard zijn. Pasgeleden las ik een artikel dat aangaf dat 28% van al het geld in Brazilië in handen is van 1% van de bevolking.
Om dit te zien hoef ik niet ver te reizen. In de gehele streek waarin wij werken hoef ik maar om me heen te kijken om deze alarmerende gegevens bewaarheid te zien!
Jammer genoeg staat Brazilië tegenwoordig op de lijst van landen die in de publieke opinie geen hulp van buitenaf meer nodig heeft, waardoor veel hulporganisaties in Europa geen oog meer hebben voor de werkelijkheid waar wij hier dagelijks mee geconfronteerd worden. Het land bevindt zich in schrikbarende situaties van werkloosheid, corruptie en verval van normen en waarden.
Geldgebrek kan beslist moeite en zorgen met zich meebrengen, vooral voor de jongere generatie die het steeds moeilijker krijgt.
Er bestaat echter ook een ander soort “nood”, die niet zo zichtbaar is als geldgebrek, noch zo tastbaar als armoede. Een nood die niet te vangen is in een grafiek of statistiek. En dan heb ik het over de geestelijke nood.
In de bijbel staat: “Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen en daarbij zijn ziel te verliezen?” (Mattheus 16:26)

Wij, als zendingsorganisatie, mogen de mensen een boodschap brengen van troost, hoop en verandering, een boodschap over Gods liefde die met geen geld te koop is. Dat blijft onze belangrijkste opdracht! Natuurlijk is het sociale werk heel essentieel, maar het zijn niet de hulpprojecten op zich die de mensen redding van zonden brengen. Het is precies andersom: wanneer God iemands leven aanraakt gaat deze persoon anders denken, anders leven en andere keuzes maken. Daardoor zien we hele gezinnen, zelfs complete generaties veranderen. God heeft ons, mensen, gemaakt naar Zijn evenbeeld en dat beeld zien we pas terug als Zijn hand ons hart aanraakt.
Blijf ons alstublieft ook in gebed steunen, zodat wij die allerbelangrijkste opdracht mogen blijven vervullen met alles wat in ons is!
In Hem verbonden.

Oscar en Melina van Eijk

 
Monday the 18th. © Evangelische Zending Brazilië - Joomla Site Templates